October 17, 2007

သာသနာဖ်က္ ဖက္ဆစ္မင္းဆုိးမင္းညစ္အဓမၼ၀ါဒီစစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေစမည့္ ဂမၻီရအစီအရင္

Pyae Sone | 9:19 AM |

ယခုအခ်ိန္အခါသည္ နအဖ အဓမၼစစ္အုပ္က ဗုဒၥဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ပုံေတာ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေျချဖင့္နင္းျခင္း၊ ဘုရားသား သံဃာေတာ္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သံဃာဂုိဏ္းခြဲျခင္း၊ စေသာကံႀကီးထုိက္မႈမ်ားျပဳသျဖင့္ သမင္ဇာဆရာေတာ္ကဲ့သုိ႔ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားပင္ သပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ေသာေၾကာင့္ သာသနာေစာင့္နတ္၊ ကမၻာေစာင့္နတ္မင္းၾကီးမ်ား မေနသာသည့္အတြက္ ဗမာျပည္တြင္ကပ္ေဘးႀကီးသုံးပါးဆုိက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကပ္ေဘးႀကီးသုံးပါးမဆုိက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအစီအရင္ကုိ လုပ္ရန္ဗမာျပည္သားတုိင္းမွာ တာ၀န္ ရွိသည္။

သာသနာဖ်က္ ဖက္ဆစ္မင္းဆုိးမင္းညစ္ အဓမၼ၀ါဒီ စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေစမည့္ ဂမၻီရ အစီအရင္

လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား-

(၁) ဖေယာင္းတုိင္ (၂) စိတ္ပုတီး (၃) သန္းေရႊ၏ ဓါတ္ပုံ (ဓါတ္ပုံကုိႀကဳိၾကည့္ထား)

(၄) ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္႔ (ႏုိင္ငံျခားမွလာေသာ ေသာက္ေရသန္႔စင္သည့္ ေရစစ္ဗူးထဲမွလည္းရႏုိင္သည္)

(ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္႔ ရလွ်င္အေကာင္းဆုံး၊ မရႏုိင္က မီးဖုိးမွ ျပာကုိသုံး)

စီရင္နည္း

(၁) ဘုရားေရွ႔မွာ ငါးပါးသီလခံယူၿပီး စိတ္ပုတီးကုိအဂၤလိပ္ဂဏာန္းရွစ္(8)ပုံစံေခြပါ။

(၂) ၄င္းပုတီးေခြထဲမွာ ဖေယာင္းတုိင္တစ္တုိင္ထြန္းပါ။

(၃) ဖေယာင္းတုိင္ကုိ မီးထြန္းပူေဇာ္စဥ္ ေအာက္ပါဂါထာကုိ (၂၁)ေခါက္ရြတ္ပါ။(အနက္အဓိပၸါယ္ကုိရြတ္ရန္မလုိ၊ သိေစရန္လုိ၏)

မာန္မူျခင္း(၉)ပါး စြန္႔ေတာ္မူျခင္း ဂါထာေတာ္

ေသယ်ႆ သဒိေသာ ေသေယ်ာ၊ ဟိေနာ္တိ တိ၀ိ တ၀ိေဓါ ၀ိေဓါ၊ တထာ သဒိသဟိနာနံ၊ န၀ိေဒ နဒံနေမ ။ (၂၁ ေခါက္ရြတ္ပါ။)

အနက္အဓိပၸါယ္

ေသယ်သ- ျမတ္ေသာသူ၏၊ သဒိေသာ- တူ၏ဟုမာန္မူျခင္းကုိ ၎၊ ေသေယ်ာ- ျမတ္၏ဟုမာန္မူျခင္းကုိ၎၊ ဟိေနာ- ယုတ္၏ဟုမာန္မူျခင္းကုိ၎၊ ဣတိ - ဤသုိ႔၊ ၀ိေခါ- မာန္မူျခင္းသည္ သုံးပါအျပားရွိ၏။ သဒိသဟိနာနံ- တူေသာသူ၊ ယုတ္ေသာသူတုိ႔သည္လည္း၊ ၀ိေခါ- မာန္မူျခင္းသည္၊ တထာ- ထုိ႔အတူတိ၀ိေခါ - သုံးပါးအျပားရွိ၏။ ဣထိ -ဤသုိ႔၊ န၀၀ိေဒ - ကုိးပါး အျပားရွိေသာ မာန္မူျခင္းတုိ႔ကုိ ၊ နဒံ - ပယ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ၊ အဟံ - ကၽြႏု္ပ္သည္ ၊ နေမ (နမာမိ) - ရွိခုိးပါ၏ ။

(၄) ထုိ႔ေနာက္ သန္းေရႊ၏ ပုံကုိ စိတ္မွာထင္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး(မျမင္က ဓါတ္ပုံကုိၾကည့္) မိမိ၏ ဘယ္ဘက္ေျခ ဖေနာင့္ကုိ ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္႔ျဖင့္ ပြတ္ေျခပါ။ ၿပီးလွ်င္ေျခေထာက္ကုိေရေဆးခ်ပါ။

(၅) ဤနည္းအတုိင္း(၇)ညဆက္တုိက္လုပ္၊ သန္းေရႊမေနႏုိင္ေျပးလတၱံ႔ ။

(၆) ေနာက္ထပ္စစ္အုပ္စုမွတက္လာလွ်င္ ဤနည္းအတုိင္းဆက္လုပ္၊ မင္းဆုိးမင္းယုတ္မ်ဳိးဆက္ျပဳတ္လတၱံ႔ ။

(၇)သာသနာဖ်က္သူ မတရားအႏုိင့္အထက္ျပဳက်င့္သူ (ႀကံ့ဖြတ္ / စြမ္းအားရွင္ / စစ္ / ရဲ /(မ)တရားသူႀကီး )အားလုံး ဤနည္းအတုိင္းလုပ္။

ဤစာကုိ (၇)ရြက္ေသသူသည္ ဗုဒၥသာသနာကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္သည္။ ဘ၀ဆက္တုိင္း ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာျဖင့္ျပည့္စုံအံ့၊ ဓမၼရကိၡတ ။

No comments:

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub