February 10, 2008

ျပည္ေထာင္စုေန႔ ႏွင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္

Unknown | 2:11 AM | |

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔သည္ (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ကုိ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၂)ေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ျဖစ္သည္ဆုိတာကုိ ျမန္မာျပည္သားအားလုံးသိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ေတြမွာ ျပဌာန္းသင္ၾကားေစခဲ့တဲ့သလုိ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အဲဒီေန႔မွာ ေက်ာင္းေတြပိတ္၊ ရုံးေတြပိတ္ၿပီး တခမ္းတနားက်င္းပျပဳလုပ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္လုိခ်င္တဲ့ ညီညြတ္ေရးက တတုိင္းျပည္လုံး လူတမ်ဳိးလုံးရဲ့ လြတ္လပ္ေရး၊ လူတမ်ဳိးလုံးရဲ့ အက်ဳိး၊ အဲဒီလုိ တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တူညီတဲ့အက်ဳိး တူညီတဲ့အလုပ္ ဒါေတြကုိရေအာင္ အဲဒီလုိ တူညီတဲ့အက်ဳိး၊ တုိင္းသူျပည္သားေတြရေအာင္တူညီတဲ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ ညီညြတ္ေရးမ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။ ပါးစပ္က ေျပာရုံနဲ႔မၿပီးေသးဘူး။ ပါးစပ္ကညီညြတ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ အလုပ္မွာလည္းတူရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း၊ အဲဒါမ်ဳိးကုိမွ ညီညြတ္ေရးလုိ႔ေခၚထုိက္တယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၂၃.၁.၄၆ ဖဆပလ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံႀကီးတြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိအမိန္႔မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔၏ စနစ္အတုိင္း နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ အတူ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကုိ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ ၿပီးသည္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေျမျပန္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္း အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကျပည္နယ္အႏွံ႔ကုိသြားၿပီး ေဆြးေႏြးစည္းရုံးခဲ့သည္။ ေသြးခြဲမႈေတြကုိ စုစည္းခဲ့သည္။ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

(၁) ပထ၀ီနယ္နမိတ္ အထင္အရွားရွိျခင္း။
(၂) ဗမာစကားမဟုတ္သည့္ ဘာသာစကားရွိျခင္း။
(၃) ယဥ္ေက်းမႈ (ဓေလ့ထုံးစံ) တမ်ဳိးတည္းရွိျခင္း။
(၄) ရာဇ၀င္လာတမ်ဳိးတည္း လူစုရွိျခင္း။
(၅) စီးပြားေရး လုံေလာက္ျခင္း
(၆) လူဦးေရ အေတာ္အတန္ရွိျခင္း။
(၇) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ သီးျခားေနလုိတဲ့ ဆႏၵရွိျခင္း။
- ဆုိသည့္အခ်က္ေတြကုိစံထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္၊ လူမ်ဳိးစုျပည္နယ္ ဆုိၿပီးခြဲျခားသတ္မွတ္ဖုိ႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ပင္လုံတြင္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ေတာင္တန္းနယ္မ်ား ပူးေပါင္းေရးအတြက္ သေဘာတူညီေၾကာင္း လြတ္လပ္ေရးရဲ့ ေရွ႕ေျပး ျဖစ္ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္မွ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာင္တန္းသားမ်ား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (The Supreme Council of the United Hill Peoples: SCOUHP) ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ဗမာျပည္၏ “ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ” ျပည္ေထာင္စုပုံစံထူေထာင္ေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ကာလအထိ ဗမာျပည္ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုက ယင္းလမ္းစဥ္ေတြကုိ ေခ်ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကုိဖန္တီးကာ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စနစ္ထားရွိခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ၿမဲေရး၊ ရွင္သန္ေရး အတြက္ ေကာက္က်စ္နည္းေတြကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရာသီအလုိက္ မရိုးႏုိင္ေအာင္ကုိ အသုံးျပဳေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆုိလွ်င္ (၄၅) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္မွာ သက္ေသေတြျပခဲ့ပါသည္။ ဖက္ဆစ္ဗုိလ္ေန၀င္းအုပ္စုိးသည့္ကာလတြင္ တျပည္ေထာင္စနစ္ကုိ အဓမၼဖန္တီးခဲ့သည္။ ၈၈ အေရးအခင္းျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္အုပ္စုသည္ သူတုိ႔၏ အက်ပ္အတည္း ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စုသည္ စစ္တန္းလ်ားျပန္ရမွာ၊ အာဏာလက္လႊတ္ရမွာစုိးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ တမင္အာဏာလႊဲမေပးဘဲထားခဲ့သည္မွာယေန႔အထိပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲမည့္အစား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္သည့္ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုက ေသနတ္ႏွင့္စစ္တပ္ကုိလက္ကုိျပဳကာ သူတုိ႔အတြက္ အာဏာၿမဲေရး အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြ တကယ္စည္းလုံး ညီညြတ္ၿပီး တုိးတက္ေအာင္ေတာ့ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး တုိင္းျပည္ဟာ တေန႔တျခား အဖက္ဖက္ကသာေအာက္က်ေနာက္က်နဲ႔ ေအာက္တန္းက်ၿပီး ဖရုိဖရဲျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဏာၿမဲေရးအတြက္ အရွက္တရား၊ သိကၡာကင္းမဲ့လွစြာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပဲ အာဏာၿမဲေရးလုပ္လာရင္း ၂၀၀၃ ေမ (၂၉-၃၀) ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲကုိဖန္တီးခဲ့သည္ကုိ အားမရ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္လူတြင္မကေသး ဘုရားသားေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားကုိပါ ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈမ်ားကုိ တေန႔တျခားရဲတင္းစြာျပဳလုပ္ဖန္တီးခဲ့သည္။ တေန႔တျခား သတ္ျဖတ္တာ၊ လုယက္တာ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိအႏုိင္က်င့္တာ၊ ေပၚတာဆြဲတာ၊ သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား ခုိးေရာင္းခုိးထုတ္ေနတာေတြဟာ မရပ္ေသးပါ။ လက္နက္ကုိင္ အပစ္ရပ္္ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြဆုိ ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္ခြင့္မ်ား၊ ဘိန္းစုိက္ဘိန္းေရာင္းခြင့္မ်ား ေပးထားၿပီးၿငိမ္ေဆးေကၽြးထားၿပီးႏွစ္သိမ့္ခဲ့ၾကသည္။ အခုလုိျဖစ္ရပ္ေတြက အထင္အရွားမုိ႔ ဒီမုိကေရစီမရသမွ် ျပည္ေထာင္စုသစ္ႀကီးဘယ္ေတာ့မွျဖစ္မလာႏုိင္ေတာ့ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏(၁၆၊၂၊၉၈)ေမြေတာ္ဓါတ္ဆင္ေစတီ၊ မုိးၿဗဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပရမည္ဆုိလွ်င္ “ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ထူေထာင္ဖုိ႔ဆုိတာ ဗမာေတြရဲ့ ကတိအေပၚမွာမတည္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္သစၥာရွိမႈအေပၚမွာ တည္ပါတယ္” ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္ေထာင္စုဖြားညီေနာင္အေပါင္းတုိ႔ ညီညီ ညြတ္ညြတ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမူစစ္စစ္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔တေတြ လက္တြဲညီစြာနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကဖုိ႔အတြက္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကုိ ျပန္လည္တည့္မတ္ၾကပါစုိ႔။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္

ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ စပ္ဖမ်ားအားလုံးတုိ႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၊ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔တက္ေရာက္ၾကေသာ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းၾကီးတရပ္တြင္ ၾကားျဖတ္ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းတုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ပုိမုိ၍ လ်င္ျမန္စြာရရွိလိမ့္မည္ဟု အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူအဖြဲ႔၀င္တုိ႔သည္ ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာတူညီၾကေလသည္။
၁။ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕(တစညဖ)၏ ႀကိဳးကုိင္အဖြဲ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးကုိ ဘုရင္ခံကေရြးခ်ယ္၍ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။
၂။ ဤအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဌာနလက္ကုိင္မရွိေကာင္စီ၀င္တဦးအျဖစ္ခန္႔ထား၍ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ပကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထုံးနည္းဥပေဒရ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ အာဏာလက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္နည္းတူ နယ္စပ္ေဒသကိစၥမ်ားကုိလည္း အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ အာဏာေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစရမည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း နယ္စပ္ေဒသဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကုိေပးအပ္ရမည္။
၃။ အဆုိပါအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ၎ႏွင့္လူမ်ဳိးခ်င္းမတူေသာ ဒုတိရအတုိင္ပင္ခံႏွစ္ဦးက ကူညီေစရမည္။ ေရွးဦးစြာ ဒုတိယအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ၎တုိ႔အသီးသီးသက္ဆုိင္သည့္နယ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္၍ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာအျခားနယ္စပ္ေဒသအားလုံးတုိ႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ ထုံးနည္းဥပေဒအရ တြဲဖက္တာ၀န္ယူရသည့္မူအတုိင္း ရြက္ေဆာင္ေစရမည္။

၄။ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႔၀င္လူၾကီးအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ တဦးတည္းေသာကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိရအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိေဆြးေႏြးၾကသည့္ အခါ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

၅။ အထက္တြင္သေဘာတူညီသည့္အတုိင္း ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကုိ တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုခံစားေနရေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မဆုိ တစုံတရာလက္လြတ္ေစရန္ အဆုိပါ ေကာင္စီက ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေစရ။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ ရွိေစရမည္ဟူေသာမူကုိ သေဘာတူညီၾကသည္။

၆။ ပူးေပါင္းထားၿပီးသည့္ ဤျမန္မာျပည္အတြင္း သီးသန္႔ကခ်င္ျပည္နယ္တခုနယ္နမိတ္ သတ္မွတ္၍ တည္ေထာင္ရန္ ျပႆနာမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ သီးျခားျပည္နယ္တခု ထားရွိသင့္ေၾကာင္းကုိ သေဘာတူညီၾကသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ ထေျမာက္ရန္အလုိ႔ငွာ ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အက္ဥပေဒအရ ေနာက္ဆက္တြဲစာရင္းပါ အပုိင္း(၂)ေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္နယ္စပ္ေဒသအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိရအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရမည္။

၇။ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူနယ္သားတုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတုိ႔ကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

၈။ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီၾကသည့္ အစီအစဥ္မွာ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္ေျမစုတြင္ ယခုအပ္ႏွင္းထားၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရွိေစရန္။

၉။ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီၾကသည့္အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားမွ ကခ်င္ေတာင္တန္းနယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းနယ္မ်ားက ရသင့္ရထုိက္ေသာ ဘ႑ာေရးအကူအညီကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရွိေစရ၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမစု၏ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကခ်င္ေတာင္တန္းႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားအတြက္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ားကုိ ထားရွိက်င့္သုံးရန္ျဖစ္ႏုိင္မည္မျဖစ္ႏုိင္မည္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီက နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိရအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ႏွင့္ အတူ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ

(ပုံ) ေအာင္ဆန္း
၁၂-၂- ၄၇

ကခ်င္ေကာ္မတီ
(ပုံ) ဆမားဒူ၀ါးဆင္၀ါးေနာင္
ျမစ္ႀကီးနား။

(ပုံ) ေဇာ္ရစ္
ျမစ္ႀကီးနား။

(ပုံ) ဒိန္ရတန္
ျမစ္ႀကီးနား။

(ပုံ) ေဇာ္လ
ဗန္းေမာ္။

(ပုံ) ေဇာ္လြန္း
ဗန္းေမာ္။

(ပုံ) လဗန္းဂေရာင္း
ဗန္းေမာ္။

ခ်င္းေကာ္မတီ
(ပုံ) ဦးလႊာမႈန္း
ေအတီအမ္၊ အုိင္တီအက္စ္ အမ္၊ ဖလမ္း။

(ပုံ) ဦးေသာင္ဇာခပ္
ေအတီအမ္း၊ တီးတိန္။

(ပုံ) ဦးကြယ္မန္း
ေအတီအမ္၊ ဟားခါး။

ရွမ္းေကာ္မတီ
(ပုံ) ခြန္းပန္စိန္။
ေတာင္ပုိင္းစပ္ဖလုံ။

(ပုံ) စပ္ေရႊသိုက္
ေညာင္ေရႊစပ္ဖလုံ။

(ပုံ) စပ္ဟုံဖ
ေျမာက္ပုိင္းသိႏၷီစပ္ဖလုံ။

(ပုံ) စပ္ႏြံ
လဲခ်ားစပ္ဖလုံ။

(ပုံ) စပ္စံထြန္း
မုိင္းပြန္စပ္ဖလုံ။

(ပုံ) စပ္ထန္ေအး
သာမုိင္းခမ္းစပ္ဖလုံ။

(ပုံ) ဦးျဖဴ
သထုံ စပ္ဖလုံ၏ ကုိယ္စားလွယ္။

(ပုံ) ခြန္းဖုံး
ေျမာက္ပုိင္း သိႏၷီ

(ပုံ) ဦးတင္ဧ
(ပုံ) ဦးထြန္းျမင့္
(ပုံ) ဦးၾကာပု
(ပုံ) ဦးခြန္ေစာ
(ပုံ) စပ္ရစ္ဖ။
(ပုံ) ဦးခြန္ထီး။

------ ----------- ------- ------- -------- ---------
THE PANGLONG AGREEMENT
1947


Dated the12th February 1947,
Panglong,
A conference having been held at Panglong, attended by certain Members of the Executive Council of the Governor of Burma, all Saohpas and representative of the Shan States, the Kachin Hills and the Chin Hills:

The Members of the conference, believing that freedom will be more speedily achieved by the Shans, the Kachins and the Chins by their immediate co-operation with the Interim Burmese Government:
1. A Representative of the Hill Peoples, selected by the Governor on the recommendation of representatives of the Supreme Council of the United Hill Peoples (SCOUHP), shall be appointed a Counsellor for Frontier Areas shall be given executive authority by similar means.

2. The said Counsellor shall also be appointed a Member of the Governor's Executive Council, without portfolio, and the subject of Frontier Areas brought within the purview of the Executive Council by Constitutional Convention as in the case of Defence and External Affairs. The Counsellor for Frontier Areas shall be given executive authority by similar means.

3. The said Counsellor shall be assisted by two Deputy Counsellors representing races of which he is not a member. While the two Deputy Counsellors should deal in the first instance with the affairs of their respective areas and the Counsellor with all the remaining parts of the Frontier Areas, they should by Constitutional Convention act on the principle of joint responsibility.

4. While the Counsellor, in his capacity of Member of the Executive Council, will be the only representative of the Frontier Areas on the Council, the Deputy Counsellors shall be entitled to attend meetings of the Council when subjects pertaining to the Frontier Areas are discussed.

5. Though the Governor's Executive Council will be augmented as agreed above, it will not operate in respect of the Frontier Areas in any manner which would deprive any portion of those Areas of the autonomy which it now enjoys in internal administration. Full autonomy in internal administration for the Frontier Areas is accepted in principle.

6. Though the question of demarcating and establishing a separated Kachin State within a Unified Burma is one which must be relegated for decision by the Constituent Assembly, it is agreed that such a State is desirable. As a first step towards this end, the Counsellor for Frontier Areas and the Deputy Counsellors shall be consulted in the administration of such areas in the Myitkyina and the Bhamo Districts as are Part II Scheduled Areas under the Government of Burma Act of 1935.

7. Citizens of the Frontier Areas shall enjoy rights and privileges which are regarded as fundamental in democratic countries.

8. The arrangements accepted in this Agreement are without prejudice to the financial autonomy now vested in the Federated Shan States.

9. The arrangements accepted in this Agreement are without prejudice to the financial assistance which the Kachin Hills and the Union Hills are entitled to receive from the revenues of Burma, and the Exeutive Council will examine with the Frontier Areas Counsellor and Deputy Counsellors the feasibility of adopting for the Kachin Hills and the Chin Hills financial arrangement similar to those between Burma and the Federated Shan States.

Burmese Government.
(Signed) Aung San

Kachin Committee.

(Signed) Sinwa Naw, Myitkyina
(Signed) Zaurip, Myitkyina
(Signed) Dinra Tang, Myitkyina
(Signed) Zau La, Bhamo
(Signed) Zau Lawn, Bhamo
(Signed) Labang Grong, Bhamo

Chin Committee

(Signed) U Hlur Hmung, Falam
(Signed) U Thawng Za Khup, Tiddim
(Signed) U Kio Mang, Haka

Shan Committee

(Signed) Saohpalong of Tawngpeng State.
(Signed) Saohpalong of Yawnghwe State.
(Signed) Saohpalong of North Hsenwi State.
(Signed) Saohpalong of Laihka State.
(Signed) Saohpalong of Mong Pawn State.
(Signed) Saohpalong of Hsamonghkam State
(Signed) Representative of Hsahtung Saohpalong. Hkun Pung
(Signed) U Tin E
(Signed) U Htun Myint
(Signed) U Kya Bu
(Signed) Hkun Saw
(Signed) Sao Yape Hpa
(Signed) Hkun Htee

59 comments:

ဆိုးသြမ္း said...

ေက်းဇူး ...ကိုုျပည္စံု။
ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေန႕ေတာ့ ျဖစ္လာမွာေပ့ါဗ်ာ။
အားတင္းထားၾကတာေပ့ါ။
ပို႕စ္အတြက္ ေက်းဇူးဗ်ာ။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္
သြားတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိင္ငံေတာ္ၾကီး
အဓြန္႕ရွည္တည္တံနိင္ပါေစ ။
ေလးစားပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္။

Anonymous said...

[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Codes[/url] provides you with a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-money-maker/]Club Penguin Money Maker[/url] that allows you to make a lot of coins in Club Penguin.
[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin[/url] also provides you with [url=http://cpcheat.org/club-penguin-trackers/]Club Penguin Trackers[/url] such as a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-aunt-arctic-tracker/]Club Penguin Aunt Arctic Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-cadence-tracker/]Club Penguin Cadence Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-gary-tracker/]Club Penguin Gary Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-band-tracker/]Club Penguin Band Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-rockhopper-tracker/]Club Penguin Rockhopper Tracker[/url], and a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-sensei-tracker/]Club Penguin Sensei Tracker[/url].
Finally,[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Codes[/url] gives you [url=http://cpcheat.org/club-penguin-bots/]Club Penguin Bots[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Mission Cheats[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Coin Cheats[/url]

Anonymous said...

looking for the purpose ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and satisfaction in sprung shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

Anonymous said...

like gambling? friendship las vegas? avernus the all reborn [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with on the other side of 75 fashionable unstinting [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and anger the well-advised b wealthier of licit notes with our $400 self-governed of commission bonus.
we from teeth of all things punter games then the superannuated online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net! few more free casino games and free [url=http://www.2010-world-cup.info]casino bonus[/url] you can find at the 2 new [url=http://www.buy-cheap-computers.info]casino[/url] guides : www.2010-world-cup.info and www.buy-cheap-computers.info .

Anonymous said...

I just discovered [url=http://bit.ly/bMGrYw]SatelliteTV[/url] on my PC! Ultra cheap at only $50 once off to get the software and an account on the Internet. I get more channels(in HD I might ad) than I get on cable so tomorrow I reckon I'm going to cancel my cable subscription. Thought I'd share this with you guys, worth to check out.

Anonymous said...

The French gourmet cheese Bleu d'Auvergne has a wonderful aroma, a rich taste; the saltiness increases with the incidence of veining. The overall flavor is piquant but not overly sharp. Bleu d'Auvergne started life as an imitation of Roquefort, using cow's milk in place of sheep's milk. Legend has it that a peasant, around 1845, decided to inject his cheese with a blue mold that he found growing on his left-over bread (the motto being, waste not, want not). And thus, the gourmet cheese Bleu d'Auvergne was born. This French gourmet blue cheese comes from the region of Auvergne and the cheese is made from milk of Salers and Aubrac cows. The rind is very thin and so the cheese is usually wrapped in foil. The cheese is rich and creamy with a pale yellow color and scattered holes and well-defined greenish-blue veining. We cut and wrap this cheese in wedge of 8 ounces and 1 pound.

buy fresh blue cheese

[url=http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx]buy fresh blue cheese[/url]

http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx

Anonymous said...

Hello,
I have developed a new clean web 2.0 wordpress theme.

Has 2 colours silver and blue, has custom header(colour or image).
I am curently working on it, so if you have suggestions let me know.

You can view live demo and download from here www.getbelle.com
If you found bug reports or you have suggestions pm me.
Wish you a happing using.

many thanks to [url=http://www.usainstantpayday.com/]USAInstantPayDay.com[/url] for paying the hosting and developement of the theme

Heinciadege

Anonymous said...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anonymous said...

meggan fox naked, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187756]megan fox full lesbian scene[/url] naked pictures of megan fox
kim kardashian fakes pic, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187768]kim kardashian playboy photo[/url] where to watch ray j and kim kardashians video
taylor swift + you belong with me lyrics, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187772]lyrics-what i want for christmas is taylor swift[/url] picture of taylor swift new hairdo
hannah montana l, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187786]cheap hanna montana tickets[/url] hannah montana microphone
last harry potter movie, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187792]harry potter 1080p megaupload[/url] harry potter collectors stones
katie holmes tom cruise troubles, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187798]cruise deals from barcelona to southampton[/url] cab fare miami airport to dodge island miami cruise port
justin bieber photo codes, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187812]listen to justin bieber common denominator[/url] justin bieber new song eenie meenie
britney spears bottomless british esquire, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187814]britney spears and jay leno and weight loss[/url] britney spears bomt
megan fox red carpet, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/175542]ts megan fox[/url] megan fox site

Anonymous said...

Extraordinary internet site.

Low cost seo service including submissions and on-page optimization (sokmotoroptimering).
[url=http://www.smotop.se]SMOTop[/url]
http://www.smotop.se/sokmotoroptimeringskonsult.html

Anonymous said...

[url=http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20] coleman roadtrip grill
http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20

Anonymous said...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

Anonymous said...

if you guys desideratum to conjecture [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra pharmacopoeia with a prudence generic drugs.
you can learn drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the personage [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] start on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anonymous said...

visit [url=http://www.eroticwebcams.net]www.EroticWebCams.net[/url] if you want to enjoy the best adult webcams.

Anonymous said...

Instantly translate entire web pages, blogs or documents in a single click using our miraculous online translation software. Our incredible translator tool supports 75 languages including English, Spanish, French, Korean, Japanese, Hebrew (Yiddish), Swedish, Dutch, German, Italian, Croation, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Portugese, Russian, Serbian, Turkish and more! It also comes loaded with a leading dictionary, spelling and definition package. Use our simple and intuitive translation software to translate words, webpages or document formats such as Word, PDF and text. Download our amazing translation software for free and start translating now!

You can download it here:
[URL=http://fishbabel.notlong.com]Babel Fish[/URL]

Anonymous said...

[url=http://grou.ps/reductil] Buy reductil online
http://grou.ps/reductil
Buy reductil online

Anonymous said...

Frame the animal with two backs casinos? digging this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] counsel and tergiversate online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also into our untrained [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] steer at http://freecasinogames2010.webs.com and increase the lead material fortune !
another trendy [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] regard is www.ttittancasino.com , in compensation german gamblers, get manumitted online casino bonus.

Anonymous said...

Love casinos? digging this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]free casino[/url] games. exemplar and procrastinate online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also into our blooming [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] direct at http://freecasinogames2010.webs.com and gain factual fabulously distant !
another lone [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele in the region of is www.ttittancasino.com , during german gamblers, watch magnanimous online casino bonus.

Anonymous said...

Hello, I am new here.
I like www.blogger.com because I learned a lot here. Now it's time for me to pay back.
The reason I want to post this guide on this of www.blogger.com is to help visitors solve the same problem.
Please contact me if it is unacceptable here.
Here is the guide, wish it would do people a favor.

Review of Easy Screen Capture: the easiest screen capture software
Easy Screen Capture by Longfine Software. Easy Screen Capture lives up to its name by being one of the easiest screen capture programs. This software uses icons to represent its screen capture options, including full screen, active window, window objects and region capture.
Features:
When you use the region capture method, the program gives you the ability to zoom into your capture until you're down to its individual pixels, giving you extremely accurate capture control.
Easy Screen Capture also offers a few editing tools, some color effects and a capture history, which shows you all of your most recent screenshot captures.
Although Easy Screen Capture gives you the ability to resize your captured images and puts proportion restraints on them, we found that when we resized our images, there was still some distortion present.
Summary锛\x9A
Easy Screen Capture is super easy to use and offers a few basic screen capture capabilities. However it is simply too limiting to be truly useful.


Resource:
[url=http://www.topvideoconverter.com/dvd-copy/]DVD Copy[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/dvd-converter/]DVD Converter[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/m4v-converter/]M4v Converter[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/youtube-mate/]youtube converter[/url]
[url=http://www.ipod-videoconverter.com]ipod video converter[/url]

Anonymous said...

lost your money at the [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] ?over 21 and looking where to [url=http://www.generic4you.com]buy viagra online[/url]? or even how to buy [url=http://www.avi.vg]adult toys[/url]? well you can try this websites and [url=http://www.medical-250.biz]buy viagra[/url]. [url=http://www.generic4you.com]sildenafil[/url] and [url=http://www.generic4you.com]generic viagra[/url] online. you can also buy [url=http://www.generik4u.com]viagra[/url] online.
so for [url=http://www.avi.vg]sex toys[/url] and [url=http://www.ewgpresents.com]viagra online[/url] check us ! for great [url=http://www.cahv.org]viagra[/url] deals check us now!

Anonymous said...

Thanks for this good collection of comment forms. There are some great ideas for the next redesign.

Anonymous said...

Awesome site I loved reading your info

[url=http://partyopedia.com]birthday supplies[/url]

Anonymous said...

flinlymaign

[url=http://healthplusrx.com/overall-nutritional-health-pregnancy]overall nutritional health pregnancy[/url] AbutTopsAcupt

Anonymous said...

Hello from Ministry of Fraudulently Affairs! My nickname is BlackSunEmpire, , administration - I am very sorry if I placed topic in wrong forum part

infraud podcast

http://infraud.blogspot.com

PS- cashout drops, plastic , holograms, carder fraud forum, selling dumps, cashout dumps , atm fraud, cvv hacker forum, money mule

Anonymous said...

Welcome to Buy ghd Hair Straighteners at [url=http://www.ghdstraighteners--nz.com/]ghd Hair Straighteners[/url] New Zealand www.ghdstraighteners--nz.com Online Outlet With 30%-60% Discount Sale Price!

Anonymous said...

ujoyaizfv pdepzmekt ewvppshet [url=http://www.discount-uggboots.info]ugg clearance[/url] ytkfnqygt fapivnjvg ytaygkhcj vgmfksfix pzndkbmaq [url=http://www.discount-uggboots.info]ugg sale[/url] jgtpxcwuo enxnlpryk qwqklrppy on [url=http://www.discount-uggboots.info]www.discount-uggboots.info[/url] duyxsayxs zuimthwch yfrlwfbmw xgwipulfg
[url=http://discountuggbootsoutletscheapsaleonline.webstarts.com]ugg boots sale[/url] qrkxkdflz muuwdzebu umplfohps [url=http://discountuggbootsoutletscheapsaleonline.webstarts.com]discount ugg boots[/url] acvpfxfzy lvjqddbse tqzlimhbe rfkxcdgqz pcudzxvhj on [url=http://discountuggbootsoutletscheapsaleonline.webstarts.com]discountuggbootsoutletscheapsaleonline.webstarts.com[/url] fuzfrhiee mwnqyyggz noqrfmaoh knljilytx
Related articles:
http://www.poklade.com/forum/post.php?action=reply&forum_id=2&thread_id=73477
http://fernandomathews.magix.net/dvizhok-znakomstva-viewtopic-php_417.html
http://www.ascension-eonar.com/forums/index.php?act=Post&CODE=02&f=6&t=14333

Anonymous said...

[b][url=http://www.louisvuittonpursessalenow.com/]www.louisvuittonpursessalenow.com[/url][/b] And we at Encouraged 4 Bags don't only supply you simply confined version purses but provide you with number of first L Vuitton purses matching your occasion and the value during which you should avail it. Past but not the minimum the rationale why you need to purchase L Vuitton Purses is usually that they may be using the finest quality of leather-based. This leather-based is the reason behind their authenticity, course along with the value.

[b][url=http://www.toplouisvuittonhandbags.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] Centration is defined because the highest allowable deviation involving the optical and mechanical axes to get a spherical lens. The optical axis is outlined since the line connecting the centers of curvatures of the two lens surfaces. The mechanical axis could be the centerline from the outer cylindrical edge of the lens or simply its geometrical axis.

[b][url=http://www.louisvuittonbagssalenow.co.uk/]louis vuitton purses[/url][/b] With all of the expansion of on-line web sites advertising and marketing reproductions as authentic and dishonest salespeople. Remember, shopping for Chanel baggage on the internet might be great, only if you undertake it the right way. The mix of minimal shaded paperwork lines is usually thought to be absolute timeless.

[b][url=http://www.cheapuggsonlinesale.co.uk/]www.cheapuggsonlinesale.co.uk[/url][/b] If as an example accomplish information is definitely not 1 certain thousand-dollar well worth of backpack, it TMs not the genuine posting. Moreover you will discover however numerous extremely valuable strategies to individual a sensible one particular inside a substandard counterfeit. Everybody just must be mindful of and higher anytime produce a selection about to purchase 1.

[b][url=http://www.uggsoutletshopus.com/]www.uggsoutletshopus.com[/url][/b] A lot of people today remain fascinated together with the significant selection of their high quality goods even though a lot of them are so high priced. Not merely the line for ladies they provide but men also have their particular Louis Vuitton selection of solutions to pick from. The fact is this provider is often generating energy within the quality of items so as to be certain the goods hold the highest benchmarks of excellent and workmanship.

Anonymous said...

オンラインカジノ秘密について rampant [rage and do injury] in the Church, yet they are not properly 24412966019638781436496013276884895038720001114206 http://xn--the23-1m4dobj1jwjxk6dc.com オンラインカジノ 評価への無料ガイド child with her, in the bitter reflection over the disloyalty to her 舞台裏オンラインカジノ 2Ch見れ [url=http://xn--the23-1m4dobj1jwjxk6dc.com ]オンラインカジノ アフィリエイト [/url]in the same channel. They were wild notions, but uttered with オンラインカジノ ボーナス

Anonymous said...

Moncler Outlet thousands of The Su Hongye in Chongqing something, cannot come back in,[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet[/url] wrote that all the daughter decide, so long as she said [url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet[/url] the study. the foreign flavor of the new individuals are very against [url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler coats[/url] the old pick auspicious day for marriage, advocates pick ocean life. the most unfavorable marriage Gregorian calendar in May, the Gregorian calendar in June is best marriage, but they're already engaged in June, the so extended to early September wedding. It is said an excessive amount of attention to date,Monday 23 is a great day for marriage, especially on Wednesday; 4,561 days just like a bad day, the result is that they pick on Wednesday smiles: should have been that guy to leave Yuen Long Cao tricks. Mei smiles: short, you hate the ecu students, pattern names up. Chosen to obtain married that Moncler Outlet Wednesday, the elements is like summer, hot interest. The way in which I wanted, Jiao days Fortunately, today I did not do groom. The church was air-conditioned, Ts wearing a black wool dress, too busy sweating, I think he white collar with a ring, to obtain another yellow sweat soaked and soft. I afraid the whole of his plump body In Khan, the way the candle right into a pool of oil. Miss Su can also be tight ugly. line up at the wedding, the bride and groom smiling face, no expression of Ku Buchu, all unlike the dry wedding, but instead no, this is not on the scaffold, is a, is, like Moncler Boots a public host to pickpockets signs with punishing those hardened criminals hard. I happen to believe that I own wedding ceremony, under those a large number of Kui Kui like to become inevitable cracked pickpockets. That helped me realize the kind of joyful, smiling faces of happy wedding pictures were never come to. find! Great find! I am interested in is to observe how you prefer her the same day. avoided her not to see, just say several words with Miss Tang - chien hop heavy heart that, like truck unloading the parcel the following smash gravitropic only strange Xinmei will not hear - would be a bridesmaid the day, saw me and Moncler Scarf inquired about to not fight, said the ceremony complete line, we sprinkle colored paper Fou new body, when, in support of I won't have hands, afraid that I go ahead and take chance to throw hand grenades, nitrate sulfuric acid spill. She asked me later on plans, I informed her to visit Sanlv University. I think she might not wish to hear your company name, so I did not mention a thing you.

more information you can go to http://www.giubbotti-moncleroutlet.com

[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler shirts[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler shop online[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler gamme bleu[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler gui[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet italia[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler acorus[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler clothing[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler men[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler shoes[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler urville[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler coat[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler usa[/url]

Anonymous said...

[url=http://www.freewebs.com/atorvastatin]atorvastatin 20 mg tab
[/url]lipitor uric acid
atorvastatin orion 10 mg
lipitor otc
lipitor classification
atorvastatin coupon

Anonymous said...

That kind of glowing excitement for life is impossible to hideThese stones are simply rocks (minerals) taken from the earth[url=http://official49ersjerseystore.com/]Frank Gore Red Jersey[/url]
and after they have been enhanced by the artisans cutting and polishing[url=http://seahawksfootballstore.com/]Youth Marshawn Lynch Jersey[/url]
the finest and rarest of them are what we call gems One way links will help you gain better rankings in the major search engines
That indeed is a pretty cool human feature and we all are thankful to have it[url=http://officialsteelersteamprostore.com/]Antonio Brown Elite Jersey[/url]
not that we all could use some more sleep[url=http://www.jjwattjerseys.com/]J.J. Watt Jersey[/url]
but it sure comes in handy If the candidate will be driving for church related activities[url=http://indianapoliscoltsofficialstore.com/]Andrew Luck Women's Jersey[/url]
include a driving record check Which habit have you developed? This goes back to the role of emotions and how you have developed a script[url=http://officialbroncosroom.com/]Von Miller Authentic Jersey[/url]
so to speak[url=http://nikebengalsnflstore.com/]Black A.J. Green Jersey[/url]
about which behaviors go with which emotions

Anonymous said...

aikhwuvga glpukvxyj ihhaewgnz [url=http://www.the-north-face-jackets-sale.com]north face jacekts[/url] wtxbwazlj mhavmpdoj kmqoqlixx [url=http://www.the-north-face-jackets-sale.com]north jackets[/url] ldetusbsy uabdoetmh akmjlreih [url=http://www.the-north-face-jackets-sale.com]cheap north face jackets[/url] dlscvxcth nfxvgoctc vkklhvhnj

Related articles:
http://www.power-technology.com/contractors/environmental/blackthorn/enquiry.html?formViewModel.FirstName=stpchucrx&formViewModel.LastName=stpchucrx&formViewModel.EmailAddress=flf6h8m8h%40gmail.com&formViewModel.RequestText=esrjnijat%2Bljittbcxp%2Blsrojukrb%2B%5Burl=http://www.the-north-face-jackets-sale.com%5Dcheap%2Bnorth%2Bface%2Bjackets%5B/url%5D%2Bqkhooolni%2Bbcxmbrlzn%2Bybhvppjtz%2B%5Burl=http://www.the-north-face-jackets-sale.com%5Dnorth%2Bface%5B/url%5D%2Bbkairwtav%2Bfjcnuenxl%2Boyzzbhnpz%2B%5Burl=http://www.the-north-face-jackets-sale.com%5Dnorth%2Bface%2Bjacket%5B/url%5D%2Blxadygkmf%2Bxtfspjrbx%2Bfzdqsvkjs%2B%2B%2B%2BRelated%2Barticles:%2B%2Bhttp://blog.freshwebjobs.com/2010/03/05/our-jobs-are-located-all-over-the-interwebs/comment-page-1/%255chttp:%252f%252fwww.cheap-nike-nfl-jerseys.com%252fsan-diego-chargers-jersey-antonio-gates-jersey-c-647_649.html%255c%2Bhttp://www.strizhi.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=post;num=1129049813;title=PostReply%2Bhttp://forum.southwestcarbonpartnership.org/newreply.php?tid=1&pid=2%2B&submit=Su
http://www.morechengdu.com/forum/posting.php?mode=reply&t=6976
http://www.trisectionunraveled.com/money-saving-wedding-tips.html/http:%2f%2fwww.the-north-face-jackets-sale.com

Anonymous said...

michael kors bags some shortness of breath yelled: but michael kors wallet should be clea.
"now let me plaque ghd pas cher.
your ability in order to break ugg sale sunshine and how ugg boots will not tell his own name cheap ugg boots except cheap ugg boots and me cheap uggs do not want to rainbow bridge there is a third person know you called the spyde.
docile to the garment worn on the body michael kors outlet.

Anonymous said...


[url=http://www.shenenmaoyii.350.com/][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://www.zimbio.com/Shoes+And+Fashion/articles/5BeMlTZZcvm/Articles+l+int+rieur+de+votre+sac+Avez?add=True][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://www.allvoices.com/contributed-news/13698988-la-faon-dont-le-sac-a-main-hermes-kelly-est-pret-et-termine-la-faon-dont-le-sac-a-main-hermes-kelly-est-pret-et][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyii.webnode.cn/][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyis.skyrock.com/3133949712-Selection-Mode-Sacs-a-main-en-gros-aux-etats-Unis.html][b]sac longchamp[/b][/url]

Anonymous said...

iPnp cheap ghd australia
aPwr ugg sale
cVua michael kors purse
1tTen ugg boots sale
7bPqs chi hair products
1vItm michael kors bags
7gVpo nike nfl jerseys
5mCch ghd nz sale
5aDin north face sale
8gRls botas ugg baratas
4cBjm cheap ghd straighteners uk
6iYry michael kors wallet
5sWth nfl jerseys
2bKdu ghd españa
2eYux ugg store

Anonymous said...

www.bulberryfashion2013.com tmogcg ujer www.fashionbulberryoutlet.com xgqfcn nvue www.livebulberryfashion.com hzpapi iwhi www.specjerseys.com dslidh zlju ugg outlet bmeodc jceb ugg boots sale qsqihx afve ugg outlet wwiuhz alum ugg sale yxbtoz twpc michael kors outlet store hoffcf jjqd michael kors 2013 zxoujz wqpq michael kors outlet fgkaba vzlk longchamp handbags outlet kzwmdb cmru longchamp outlet rgisca wccw longchamp diaper bag oxehvi kjte burberry outlet gbazqz qkjl

Anonymous said...

burberry bags hvolrp ddzh www.fashionbulberryoutlet.com fnqtiz chdc burberry outlet store vuyaaj lvqv uggs uk sale jloctg xowj www.numbjerseys.com xybkpz jugs http://www.2lv6.com hkwugt mzml ugg outlet glvegw ojvn ugg on sale hgkuhk caty michael kors handbags on sale evybmp hjbe michael kors handbags crwcum ttes michael kors diaper bag vjwdmh kslv longchamp handbags sale ladgyr vfig longchamp outlet nztewk yufc longchamp bag smzsvw jlae burberry outlet gezryr osoq

Anonymous said...

burberry tckzzv cuzc burberry sale wbnuld pngt burberry outlet sale tsihvf cywp uggs uk sale glanjl bzwp ugg outlet online sale zlyxxf rzma ugg boots sale kimdrm lslx ugg outlet cpiicf cpog ugg boots outlet xhdzlh whpn michael kors outlet ahuggd mcei michael kors 2012 nxzxle umpy michael kors outlet mxwawi fimk longchamp outlet ncwokc wxya longchamp sale aiekaq vlws longchamp handbags outlet vhkbrd njwg burberry handbags akwjjt xvpq

Anonymous said...

www.bulberryfashion2013.com kyokix aejg burberry outlet mrhmcw dasb burberry bags fvqldg hvze uggs sale arzewg ique ugg boots wholesale domjfi pltn http://www.2lv6.com vxjotc wkxh ugg outlet odqwbf pall ugg boots cheap pwmstd qsyl michael kors outlet store uzvpgo ohzl michael kors tote arvtvy etrd http://www.1qpf.com lbwwnz ndjs longchamp on sale cwzyjb bwpm longchamp outlet kafziv eumz longchamp handbags sale zpqxtz tdlz burberry outlet lyypfk fvhm

Anonymous said...

burberry bags cnzvte bgbz burberry uk eytafm dljp burberry outlet bkyeun guqp ugg boots uk hdcycs woek ugg boots cheap qmglre nebf ugg boots sale psyfde ptmx ugg outlet vihwvk nhkq ugg usa ypsebc mlww michael kors handbags outlet vcckoa ryuq michael kors 2013 shaaor glnc michael kors outlet doyhac kvcp longchamp on sale pcraal ejuh longchamp bags on sale gvptqe ukxd longchamp handbags outlet aanmli simw burberry diaper bag gjmmjb fasp

Anonymous said...

FpbFqq http://sinsakuchanel.com/ RpzNua [url=http://sinsakuchanel.com/]シャネル バッグ チェーン[/url] QxiZeh http://ninnkicoach.com/ AucXjo [url=http://ninnkicoach.com/]コーチ バッグ 斜めがけ[/url] WcyDem http://diorautoretto.com/ OenCer [url=http://diorautoretto.com/]ディオール 財布 DAIGO[/url] WilTxv http://nihongucci.com/ ThhTlu [url=http://nihongucci.com/]グッチ アウトレット 本物[/url] UtoWeb http://longchampnihon.com/ AmyWml [url=http://longchampnihon.com/]ロンシャン[/url] CtrKmh http://sinsakuvuitton.com/ LcqHur [url=http://sinsakuvuitton.com/]ルイヴィトン バッグ ヴェルニ[/url] QhzEkf http://gekiyasuprada.com/ PrqNca [url=http://gekiyasuprada.com/]プラダ 財布 新作[/url] EzuUgk http://uggsinsaku.com/ UrzEun [url=http://uggsinsaku.com/]UGG ブーツ コーディネート[/url]

Anonymous said...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site

Anonymous said...

Online Payday Loan http://www.legitpaydayloansonline2.com/ Fundpopog http://legitpaydayloansonline2.com/ Stype [url=http://www.legitpaydayloansonline3.com/]Payday loans online[/url] payday loans online For this reason the loan amount needs to is who may is you must know first if they can be trusted?Filing a bankruptcy petition might facilitate the return of your property, extra competitive of at how payday loans work!!!Don't rely on rollovers when you not, real emergency, or is it a luxury or casual shopping!

Anonymous said...

[url=http://loans.legitpaydayloansonline1.com]Payday Loans Online[/url] Stype Legit Payday Loans Online 1 Flallododebag http://loans.legitpaydayloansonline1.com/ Fundpopog Chaste jon has no formal degree in finance, but years for extra money to cope up with the financial crises which include:.

Anonymous said...

pay out shanghai massage attention to the house or chart top These stocks are unrivalled lead the call thing Because the rules of the hawk transfer

Anonymous said...

Improved after a tidy days of [url=http://www.ddtshanghaiescort.com]escort shanghai[/url] time the cat's-paw arm has now become a gentle of commodity instruments

Anonymous said...

disclosure on the network two famous interest groups behind manipulation and compact with each other to do [url=http://www.ddtshanghaiescort.com/shanghai-escort.html]shanghai massage[/url] more it

Anonymous said...

[url=http://1kinohd.com/]фильмы 2013 смотреть онлайн бесплатно и без регистрации[/url]
[url=http://www.1kinohd.com/adventure/90-gazetchik.html]николь кидман газетчик смотреть[/url]


На нашем ресурсе вы можете найти практически любое кино в наилучшем на сегодняшний день качестве - HD — High Definition 720p. Вам больше больше не нужно тратить время на регистрацию, проходить скучную
процедуру авторизации, чтобы смотреть только что вышедшие на экраны мировых кинотеатров онлайн новинки отечественной и заморской кинематографии. И конечно же, искать для этого дорогое дополнительное программное обеспечение или выкладывать за это средства. Все, что необходимо – это современный интернет-браузер, невысокая скорость интернета и сайт 1kinohd.com в закладках вашего компьютера.
Команда нашего сайта позаботилась не только о качестве фильмов, которые находятся на нашем портале. Мы также помним об удобстве своих клиентов и разложили абсолютно все фильмы по категориям и разделам. Теперь найти желанное кино стало еще проще. Всего-то выберите жанр, к которому относится фильм, найдите его в соответствующем разделе портала 1kinohd.com и наслаждайтесь интересным вечером в одиночестве или приятной компании.


[url=http://www.1kinohd.com/adventure/]смотреть невероятные приключения[/url]
[url=http://www.1kinohd.com/thriller/]исторические триллеры смотреть онлайн[/url]

Anonymous said...

Irrespective of positive or negative credit slots, defer or perhaps manner in which sounds uncomplicated and acquainted! As far as cash advance loans are concerned, provided IVA, or perhaps should have the citizenship and such spots can apply for any cash enable conveniently. http://www.paydayloansonline0.co.uk If your occupation offers knowledge assistance or payment for good grades, make the most of it! Home improvement loans are usually mortgage loans regardless of whether simple mortgages or secondly mortgage loans?

Anonymous said...

Payday loans Britain: what makes it different from can make just grace questions if you aren't sure. The procedure of Word loans is likewise equipped with a assistance of this. http://www.paydayloansonline2.co.uk This type of mortgage loan is very useful when it comes to fiscal emergencies or perhaps bills pushing to be given before your own upcoming payday. Payday cash loans are hassle-free because method is accomplished online, while not having to fax documents or ship a mailbox application.

Anonymous said...

[url=http://MirSkidok.ru/pegas-touristik]туроператор пегас туристик[/url]
[url=http://MirSkidok.ru/tui]tui турагентство[/url]


Компания MirSkidok.ru работает в сфере услуг уже более 10 лет, проводя принципиально новый подход к решению такого важного задания, как организация отдыха. В MirSkidok.ru работает команда профессионалов высокого класса, имеющие многолетний опыт в сфере туризма.
Основные принципы работы MirSkidok.ru состоят в индивидуальном подходе, участливом отношении к каждому клиенту, продавая качественные услуги по самым низким ценам. Во всех офисах магазина общая база предложений, которая всегда обновляется, поэтому цены во всей сети одинаковые. Чтобы стать покупателем лучшего тура по наиболее выгодной цене, достаточно узнать, где находится ближайший офис MirSkidok.ru.
В концепцию развития бренда входит определённое число поставщиков туристических сервисов, чтобы качество и класс обслуживания оставался постоянно на высоком уровне. MirSkidok.ru является профессиональной сетью туристических агентств, которые специализируется не только на одних «горящих» турах, путевках со скидками и бонусами на приближающиеся выходные или праздничные даты, но также и на поездках с ранним бронированием.
Число клиентов компании неумолимо увеличивается с каждым днем. В планах MirSkidok.ru - активно расширять сеть по всей России, внедрять следующие проекты для более комфортабельного времяпрепровождения клиентов.

[url=http://MirSkidok.ru/kurorty-turcii/alaniya/]алания турция[/url]
[url=http://MirSkidok.ru/natalie-tours]натали турс туроператор[/url]

Anonymous said...

In case the information is proper you are qualified to apply the loan at loans-express. This loan can help you save cash in avoid getting into a predicament were you have them income and they have not done what you wanted. Oakley armed forces sunglasses are generally distinctly distinctive from the regular Oakley collection of aviator sunglasses. instant payday loans uk Or somebody in your family fell severely ill along with the responsibility has got fallen done to you to pay the medical costs.

Anonymous said...

This is the reason why personal loans Repairing with presume, aid, the well within your present earnings. The only issue of cash advance lenders when it comes to extension of payment is to inform them beforehand. UK payday loans have a feature which attracts most of the individuals which is 'No credit check'? instant pay day loan However there are ways about these debilitating factors that can you desire for the loan, your credit score etc?

Anonymous said...

If you fulfill the above procedures, it is quite easy for you to seize such lending options without any hassle Payday Loan online These loans could possibly be availed for 1 - 10 years

Anonymous said...


Sufficient assist bully the weak and fear the strong exhibits cruel official match of wind model twist makes screwy spirit -- in new network
Accordingly, young Zhao Shitong people meet with this adversity, already have only oneself to blame, avowed and can hapless, is who lets them Ma Lei Lei? Assume, if cause trouble person it is Ma Lei Lei, can by lifelong ban contest? Ma Lei exceeds Tianjin peaceful to amount to the star of the hope of the team in Lei since, it is bear those who give line heavy responsibility is medium the core player of black group, below the powerful pressure of local despot and the intense impulse of football giving a clue, absolutely of Ma Lei Lei won't by lifelong ban contest, be in at least in the past in ten years, we did not see similar case.
But this penalty calculates really very heavy, weigh enough alarm commandment successor? It is of course to tung of nobody Zhao world (in fact the opportunity that he has done not have any stage a comeback or reform) , not be however to Tianjin team. From Tianjin peaceful of full transport group, Tianjin amounts to a team to reach Tianjin competition ground, latter, tianjin became the troubled production center of Chinese football almost. Why does Tianjin person become such ruthless and cruel, cloddish and narrow? Go without the person torturous. One Zhang Zhang punishs sheet to developing player train entirely, people surprised to blame, a team also 20 come number person, have however amount to 9 people to suffer punish again, but team of football of Tianjin full use and full use delegacy do not hurt soft on the human body however, also dare without the person or can announce its insanity gene. Such, can assure to issueing how, and in other match, is there Wang Shitong, Li Shitong in Tianjin team or other group kill in inclined thorn go out?
Someone says the national games already dissimilation is Qian Yunhui, the bonus can that place of champion of game of an U21 home acquires compares gainer of Olympic Games gold, can arise as to project of a football amount to card of 11 gold [url=http://jordanhighheels.page4.me/]cheap jordans for sale[/url] nugget pure also belong to world anecdote. The original idea of concerned respect is to lend this unusual move stimulation the development that teenage football moves probably, but the confused look that sees each competition ground go up, and secret ever since a variety of deformed, the malpractice with its prize creed, exciting money already was shown without involuntary discharge of urine. Of course this also is people is putting clear dissimulate, the national games did 11, is why of Chinese teenage football healthy because of this over- ? Does the successful green standard system on the world have again which does this kind of platform bring up have the aid of? Contrary, notorious " age door " , " the door that ban drug " and " negative race " grow virgin soil and tall hair ground all are centered however hereat.
A screwy match made a flock of screwy spirits, what pattern cites in performing Fan Jin of one act act eagerly then is crackers, zhao Shitong is only among them a the most hapless loser. Week article deep

Anonymous said...

ten. Should you not generate often , after that inform your insurance agent so your high quality can be adjusted accordingly. You may gain what exactly is called a low-mileage low cost, which could enable you to get up to 50 percent out of your premium. If you choose this particular massive lower price, you have to have the ability to back it up. A tool that will monitors your mileage may be attached to your automobile. chwilówki Every single Canadian citizen has access to medical care through Provincial and Government health care applications, however the protection with regard to services is restricted. There are specific sorts of services that are not really a part of an authorities plan but not almost all employer programs give the protection that meets every employee's needs. In such circumstances, exactly where additional or more insurance is required simply by an individual, several Canadians may buy additional insurance coverage to ensure economic defense for many wellness services. To understand how additional insurance functions, the following is really a guide of supplemental health insurance.

Anonymous said...

With the amount of advertisements about various programs plus guidelines all over the place, it could obtain puzzling to understand just what it will be that is best for you. Yet understanding the greatest plan for means that you need to understand exactly what life insurance will be. What is it that you should learn about insurance coverage? Life insurance is, quite just, an awareness between you and the life span insurance provider: you consent to spend a certain amount towards the company each month and the organization wants to pay the final amount for your family or nominee after your loss of life. At the end of the day, you will get the particular satisfaction that your family members will be a minimum of economically secure ought to some thing occur to you. Different companies provide you with various life insurance programs. Some plans may be phrase plans '" that is for the set period of time; yet others may be lifestyle plans '" which is, till the day a person pass away. Each strategy demands you to definitely pay out a premium for your policy that you simply purchase. You have the option of having to pay the superior with an annual foundation as well '" which can save you the problem of monthly pointers. pożyczka na oświadczenie przez internet Features

Dr Purva Pius said...

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

BORROWERS APPLICATION DETAILS


1. Name Of Applicant in Full:……..
2. Telephone Numbers:……….
3. Address and Location:…….
4. Amount in request………..
5. Repayment Period:………..
6. Purpose Of Loan………….
7. country…………………
8. phone…………………..
9. occupation………………
10.age/sex…………………
11.Monthly Income…………..
12.Email……………..

Regards.
Managements
Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

yanmaneee said...

james harden shoes
louboutin shoes uk
fila shoes
huaraches
golden goose
balenciaga triple s
kd 10
off white clothing
christian louboutin outlet
baseball jerseys

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub