July 16, 2008

၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔

Pyae Sone | 5:25 AM |

၁၉၄၇ ဇူလုိင္ လ ၁၉ ရက္ စေနေန႔
အတြင္း၀န္ရုံး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

မုိးလင္းကတည္းက ေကာင္းကင္သည္ အုံ႔မႈိင္း ညိဳမႈိင္းလ်က္ရွိသည္။ တိမ္တုိက္ဟူ၍ ဘာမွ်ၾကည္လင္စြာမျမင္ရ။ မုိးကုိၾကည့္ရသည္မွာ ျမဴသန္းေနေသာ ပင္လယ္ႀကီးလုိ ၀ုိး၀ုိး၀ါး၀ါးျဖစ္ေနသည္။ မုိးသည္လည္း ကင္းကင္းလြတ္လြတ္စဲသည္ဟူ၍ မရွိဘဲ တဖဲြဖြဲေနလုိက္၊ တၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာခ်လုိက္ႏွင့္ ေနာက္ေစြ၍ ေနေလသည္။

အဂၤလိပ္ဗိသုကာ ဆရာမ်ား၏ လက္ရာအုတ္ရုိးနီနီမ်ားျဖင့္ ထုထည္ႀကီးမားလွသည့္ အတြင္း၀န္ရုံးအေဆာက္အဦးႀကီးသည္ မုိးေရမ်ားေအာက္၌ ခန္႔ထည္၍ ေနသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ယခင္ေန႔မ်ားမွာကဲ့သုိ႔ (BDA) စစ္ယူနီေဖာင္းႏွင့္မဟုတ္ထူးထူးျခားျခား ပန္းႏုေရာင္ေခါင္းေပါင္း၊ သနပ္ခါးေရာင္ပုိးေပ်ာ့ရင္ဖုံးအက်ၤီႏွင့္ ေရႊဖလားေရာင္ဘန္ေကာက္လုံခ်ည္ ၀တ္ဆင္ထား၏။
အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ေနရာသည္ အတြင္း၀န္မ်ားရုံးအလယ္ထပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရုံးခန္းတြင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အခန္းမွာ အလြန္က်ယ္၍ မ်က္ႏွာစာတြင္ လူ၀င္တံခါးႀကီးသုံးေပါက္အျဖစ္က၎၊ လက်္ာဘက္ေဘးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိ အတြင္း၀န္ ဗုိလ္ထြန္းလွ၏တံခါးသုိ႔ ကူးေသာ တံခါးအျဖစ္၎၊ လက္၀ဲေဘးဘက္တြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ အတြင္း၀န္ ဦးေရႊေဘာ္၏တံခါးသုိ႔ကူးေသာ တံခါးႀကီးသည္လည္းေကာင္း ရွိၿပီးလွ်င္ အခန္း၏ေက်ာဘက္တြင္ ျပဴတင္းေပါက္သုံးခုရွိ၏ အခန္းတြင္းအေရွ႕ေျမာက္ေဒါင့္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အလုပ္စားပြဲရွိ၍ အခန္း၏ ေတာင္ဘက္နံရံတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းစားပြဲသည္ စားပြဲရွည္သုံးခုကုိ ေဒါင့္ခ်ဳိး(ဂ)ငယ္ပုံ သုံးဖက္ပိတ္ ဟဖြင့္ဆက္၍ ထား၏။ ထိပ္စားပြဲသည္ ၁၀ေပခန္႔က်ယ္၍ ၃ေပခန္႔ ရွည္၍ ၃ ေပခန္႔ က်ယ္၏ ထုိထိပ္စားပြဲ၏ အစြန္းတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ယွဥ္၍ ေဒါင္လုိက္ဆက္ထားေသာ စားပြဲမ်ားမွာ ၁၈ ေပခန္႔ ရွည္၍ ၃ေပခန္႔က်ယ္၏။ ထိပ္စားပြဲ၏ အလယ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထုိင္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏လက္၀ဲဘက္တြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔အတြင္း၀န္ ဦးေရႊေဘာ္ထုိင္၏ လက်ၤာဘက္နံေဘးရွိစားပြဲတြင္ သခင္ျမ၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ ဦးရာဇာတ္၊ ဦးဘ၀င္း၊ မန္းဘခုိင္တုိ႔ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ယွဥ္၍ ထုိင္ၾက၏။ ထိပ္စားပြဲ၏ လက္၀ဲဘက္နံေဘးတြင္၏ စားပြဲရွည္တြင္ ဦးဘဂ်မ္း၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀၊ ေပ်ာ္ ဘြယ္ဦးျမ၊ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးတုိ႔ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ယွဥ္၍ ထုိင္ၾက၏။ ၀န္ႀကီး ေစာစံဖုိးသင္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား၀န္ႀကီး ၀မ္ကုိေဟာ ၀န္ႀကီး(၂)ေယာက္သည္ ခရီးလြန္၍ အစည္းအေ၀းသုိ႔မတက္ေရာက္ႏုိင္ၾကပါ။ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္လည္း ဥေရာပသုိ႔ေရာက္ေန၍ အစည္းအေ၀းသုိ႔တြင္မရွိ။
၁၀း၃၇ နာရီ…..
အတြင္း၀န္ဦးအုန္းေမာင္သည္ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိယ္စား၊ ၎၏ ဌာနအေျခအေနမ်ားအား သခင္ျမ၏ေဘးမွ မတ္တက္ရပ္၍ အစီရင္ခံေနသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ အေရွ႕မ်က္ေစာင္းထုိးတြင္ထုိင္၍ေန၏။ အစည္းအေ၀းအတြင္းသုိ႔ ၿဗိတိသွ်အမွတ္(၁၂) တပ္မေတာ္ယူနီေဖာင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္လူ ေလးေယာက္၀င္၍လာသည္ အတြင္း၀န္ဦးအုန္းေမာင္က မသိ သူ၏ေနာက္ေက်ာဘက္မွျဖစ္၍ မေတြ႔ရ။ အစည္းအေ၀းအတြင္းသုိ႔ ဆက္လက္၍ အစီရင္ခံတင္ျပ၍ေနသည္။ ၀င္လာသူေလးေယာက္သည္ (ဂ)ပုံ စားပြဲ၏ အ၀သုိ႔သြား၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ တည့္တည့္အေနအထား… ေသနတ္ မ်ားႏွင့္ ထုိး၍ခ်ိန္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထုိင္ရာမွ ထ၍ တား၏။ အသံမ်ားက လုံးေထြး၍သြားေတာ့သည္။ ေမာင္စုိးက `ပစ္´ `ပစ္´ ဟုအမိန္႔ေပး၏။ ေတာ္မီဂန္းျဖင့္ရန္ႀကီးေအာင္သည္ပစ္၏။ `ယမ္း´ ေပါက္ကြဲသံမ်ားက ဆူညံ၍ေနသည္။ စိန္ႀကီး၏ေသနတ္ေျပာင္း၀ေရွ႕မွ မီးပြင့္မ်ားက ခုန္ေပါက္၍ ထြက္ေနသည္။ သက္ႏွင္း၏ ဘယ္ဖက္လက္ျဖင့္ေပြ႔ကုိင္ထားေသာ စတင္းဂန္းေသနတ္ငယ္သည္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ရမ္းခါ၍ေနသည္။ သူ၏ညာဘက္လက္ညိဳးမွမူ `ေတြကာ´ကြင္းအတြင္းရွိေမာင္းခလုပ္ငယ္အားေကြး၍ ထားသည္။ မရပ္ေတာ့…။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မတ္မတ္ရပ္ေနရာမွ အေနာက္သုိ႔ လန္က်၍သြားသည္။ သူထုိင္သည့္ ကုလားထုိင္ေနာက္မွီမွ ကေဒါင္းရုပ္သည္ က်ည္သင့္၍ပဲ့ထြက္သြားသည္။ တစ္ခ်က္….. ႏွစ္ခ်က္… မေရတြက္ႏုိင္ေတာ့….။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုလားထုိင္ႏွင့္အတူ ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔လဲက်၍ သြားသည္။ ေသြးမ်ားကား တာက်ဳိးသည့္အလား….။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ခႏၡာကုိယ္မွ သြန္းက်၍ေနသည္။ ရန္ႀကီးေအာင္သည္ ၀ပ္ေနသည့္ သူမ်ားအား မုဆုိးဒူးေထာက္ထုိင္ၿပီးပစ္ျပန္၏။ေတာ္မီဂန္းေသနတ္သံမ်ားက ဆူညံ၍ေနေတာ့သည္။ ယမ္းေငြ႔မ်ားက မႊန္ထူ၍ေနခဲ့ၿပီ။ေသြးန႔ံႏွင့္ ယမ္းနံ႔ခြဲျခား၍မရေတာ့…။ ဦးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ရဲေဘာ္ကုိေထြးသည္ေသနတ္သံမ်ားၾကားရာဆီသုိ႔ေျပး၍လာသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနသည့္အခန္း၏အျပင္ဘက္တြင္ၿဗိတိသွ်အမွတ္(၁၂)တံဆိပ္တပ္ထားသည့္ စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ ေသနတ္ကုိင္ေလးေယာက္ႏွင့္ေတြ႔၏။ အံ့အားသင့္ေနေသာ ရဲေဘာ္ကုိေထြးအား ရန္ႀကီးေအာင္မွေတာ္မီဂန္းႏွင့္ ပစ္၏။ အတြင္း၀န္ရုံးကား ယမ္းႏွင့္ေသြးလႊမ္း၍သြားေတာ့သည္….။
မုိးကေတာ့ မစဲေတာ့….။ တဖြဲဖြဲႏွင့္ေစြ၍ေကာင္းဆဲပင္…..

အာဇာနည္ေတြေသသြားၾကၿပီ္...
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေသသြားသည္လုိ႔ေျပာၾကတယ္….
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ စကားေတြ… ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၀ါဒေတြ တည္ထြန္းေနသမွ် ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တကယ္မေသႏုိင္ေသးပါ…. ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိခ်စ္သူေတြ ရုိေသသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္….
ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ… ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၀ါဒေတြ၊ လမ္းစဥ္ေတြကုိ ဆက္လက္အသက္သြင္းၾကပါစုိ႔….

`အာဏာရွင္၀ါဒ၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းမုန္းတီးေရး၀ါဒ၊ စစ္တပ္ကသာ လႊမ္းမုိးရမည္ဆုိတဲ့ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္၀ါဒ၊ မင္းစိတ္ေပါက္ေနတဲ့ အရာရွိေတြ ခ်ယ္လွယ္တဲ့ စနစ္ဆုိးမ်ဳိးရွိေနလွ်င္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ဆႏၵႏွင့္ လုပ္ကုိင္ရတဲ့ ဒီမုိကေရစီ၀ါဒေခတ္မစားႏုိင္တဲ့ ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဆင္တူရုိးမွား ေပၚထြက္လာႏုိင္တယ္။ ဒီ၀ါဒမ်ဳိးေပၚလာရင္ ျပည္သူလူထုဟာ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတာမရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ဒီမုိကေရစီ၀ါဒကုိ ေခတ္စားလာေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီ၀ါဒမ်ဳိးရေအာင္ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာႏုိင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမယ္။´

ျပည့္စုံ

Continue reading ...

ေျမၾသဇာအဖြဲ႔၏ ဂတိသစၥာျပဳခ်က္

Pyae Sone | 5:00 AM |


(၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား တုိင္တည္ ကတိသစၥာျပဳခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၁၆၊ ၇၊ ၂၀၀၈။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျမၾသဇာအဖဲြ႔သားမ်ားသည္ လူထုတရပ္လုံးအတြက္ လုိအပ္လာမည့္အခ်ိန္တြင္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔မည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ မွန္တာကုိေျပာဆုိရဲသူမ်ားျဖစ္သည္။ မွန္တာကုိမေျပာဆုိရဲေတာင္ မွားမွန္းသိတာ၊ မမွန္တာလုပ္ေနတာကုိေတာ့ လုံး၀မေထာက္ခံ မတုိက္ တြန္းပါ။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျမၾသဇာအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအသိပညာ၊ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္မ်ားႏုနယ္ေနေသးပါသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပေနာင္ေတာ္ မ်ားဆီမွ မ်ားစြာသင္ယူေလ့က်င့္မႈကုိ လုိအပ္ေနပါအုံးမည္။ အတုိက္အခံအင္အားစုေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ အတိတ္ေတြ၊ အျမင္မတူတာေတြ အားလုံးကုိ ေဘးဖယ္ၿပီး အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူထုတပ္ေပါင္းစုႀကီးတရပ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေျပာၾကားခဲ့သလုိ `အာဏာရွင္၀ါဒ၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းမုန္းတီးေရး၀ါဒ၊ စစ္တပ္ကသာ လႊမ္းမုိးရမည္ဆုိတဲ့ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္၀ါဒ၊ မင္းစိတ္ေပါက္ေနတဲ့ အရာရွိေတြ ခ်ယ္လွယ္တဲ့ စနစ္ဆုိးမ်ဳိးရွိေနလွ်င္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ဆႏၵႏွင့္ လုပ္ကုိင္ရတဲ့ ဒီမုိကေရစီ၀ါဒေခတ္မစားႏုိင္တဲ့ ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဆင္တူရုိးမွား ေပၚထြက္လာႏုိင္တယ္။ ဒီ၀ါဒမ်ဳိးေပၚလာရင္ ျပည္သူလူထုဟာ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတာမရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ဒီမုိကေရစီ၀ါဒကုိ ေခတ္စားလာေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီ၀ါဒမ်ဳိးရေအာင္ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာႏုိင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမယ္။´ ဒါေၾကာင့္ ……
စစ္အာဏာရွင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမွစ၍ ေအာက္ေျခ တပ္မွဴးတပ္သားအားလုံးကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႔မွ သတိေပးေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္ပါ ေက်းလက္ေတာရြာေဒသေတြ၊ ေထာင္၊ အခ်ဳပ္ခန္းေတြမွာ သတ္ခဲ့ျဖတ္ခဲ့ အႏုိင္က်င့္ခဲ့တာေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕တကာ လမ္းတကာေတြေပၚမွာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္တုိင္းေသြးေခ်ာင္းစီးသတ္ျဖတ္ခဲ့တာေတြ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္သူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာေတြ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားလူထုေတြကုိ ရုိက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ရမ္းကားမႈေတြျပဳလုပ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔လူထုႏွင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လက္တဆုတ္စာ စစ္အာဏာရွင္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာအရပ္ရပ္ဟာ ေျပလည္သြားပါသလား။
လက္တဆုပ္စာစစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ လက္ကုိင္တုတ္မ်ားျဖစ္ေနေသာ ႀကံ့ဖြ႔ံ၊ စြမ္းအားရွင္ ရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ ထားရာေန ေစရာသြား ခုိင္းတာလုပ္ဆုိသည့္အလုပ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ ကုိင္ပါက လူထုတရပ္လုံးအတြက္ စေတးခံဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားၾကပါ။
ရဲရဲတင္းတင္း အာမခံၿပီး ေျပာႏုိင္သည္ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႔သည္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း မည္သူတဦးတေယာက္အေပၚမွာမွ မသန္႔ရွင္းမစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ ပက္သတ္ဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ ျမန္မာျပည္စစ္အာဏာရွင္ က်ဆုံးေစဖုိ႔အတြက္ ညီတဲ့သူမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း……
ယခုက်ေရာက္ေသာ (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ က်ဆုံးသြားေသာ ရဟန္း၊ရွင္၊လူ၊ ေက်ာင္းသား၊ျပည္သူမ်ား၏ ၀ိဥာဥ္မ်ားကုိ တုိင္တယ္ သစၥာျပဳၿပီး စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဘားတုိက္ျပန္ေရာက္သည္အထိ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အဖြဲ႔မွ ကတိသစၥာျပဳပါသည္။

မည္သည့္ စစ္အာဏာရွင္မွ လူထုကုိ တုိက္ရုိက္မအုပ္ခ်ဳပ္ေစရ။

လူထုတရပ္လုံးအတြက္ စေတးခံ
အေကာင္းဆုံး ေျမၾသဇာ

Continue reading ...

July 10, 2008

ဖက္ဆစ္လက္သစ္မ်ားအတြက္

Pyae Sone | 2:50 AM |
သန္း(၅၀)ေက်ာ္လူထုဟာ
ေရႊႊေရာင္အနာဂတ္အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ေနတာ
ေမာင္ ေမာင္ေခၚတုန္း ဗ်ာထူးဖုိ႔
ေအး ခ်မ္းစြာေမ်ွာ္လင့္ေနတာ
ေရႊႊေရာင္လႊမ္းတဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္ဖုိ႔
မန္းမႈတ္လုိ႕ရရင္ မႈတ္ခ်င္ပါရဲ႕
ျမင့္မားခဲ့တဲ့ျမန္မာျပည္
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ဒုိ႕တစ္သက္
ေခြးဖက္ဆစ္လက္တဆုတ္စာ တစ္စုေၾကာင့္
စိတ္ရင္းေစတနာ အရုိးခံနဲ႕ဒုိ႔ျပည္သူနဲ႔ ဒုိ႔ေနာင္ေတာ္ေတြ
ဓါတ္စာေကၽြးသလုိ စေတးေပးခဲ့ရတာ
ျခင္းအတူတူပဲမုိ႔...

တစ္ခြန္းထဲေသာစကားေျပာလုိက္မယ္
မင္းတုိ႔စစ္အာဏာရွင္လက္တဆုတ္စာ တစု
အလွည့္က်ရင္ မႏြဲ႕ၾကနဲ႕။
ဒုိ႔ျပည္သူေတြ ဒဏ္ခတ္မယ္
သန္းေရႊအပါအ၀င္ ေနာက္လုိက္တစ္သုိက္
သတိသာထားေနၾကေပေတာ့။

လူထုတရပ္လံုးအတြက္ စေတးခံ
အ ေကာင္း ဆံုး ေျမ ၾသ ဇာ
(BM-1)

Continue reading ...

အခန္းဆက္ ေန႔ရက္

Pyae Sone | 2:26 AM |


ေျမၾသဇာ ရဲေဘာ္မ်ားမွ ေရာက္ေလရာအရပ္တုိင္း ေနရာတုိင္း အခ်ိန္တုိင္းမွာ အာဏာရွင္ကုိ တုိက္ထုတ္ေနပါတယ္။ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ ပံ့ပုိးေပးၾကပါ ရသည့္နည္း ရသည့္လက္နက္ျဖင့္ တုိက္ပဲြ၀င္သြားမည္ဆုိတာ ကုိ ယခု ၁၉ ဇူလုိင္ကဗ်ာျဖင့္ အာဇာနည္ အေပါင္းအား တုိင္တည္ရင္းျဖင့္…

လူထုတရပ္လုံးအတြက္ စေတးခံ
အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ
B M 1
Continue reading ...

July 06, 2008

7 July

Pyae Sone | 6:47 AM |

ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြရဲ႕ တုိက္ပြဲေတြဟာ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္၊ အမ်ဳိးသားေရးလြတ္ေျမာက္ေရး ဒီမုိကေရစီရည္မွန္းခ်က္ စျဖင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၀ သပိတ္၊ ၁၉၃၅-၃၆ သပိတ္၊ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးကုိေတာင္းဆုိတဲ့ ျပည္လုံးကၽြတ္ အေထြေထြသပိတ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေမလ (၉) ရက္ေန႔မွာ တကၠသုိလ္ အက္ဥပေဒကုိ ရုပ္သိမ္းတဲ့အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္အားလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္လုိက္ပါတယ္။ ေမလ (၁၀)ရက္ေန႔မွာ ဦးေန၀င္းက တကၠသုိလ္ေကာင္စီ၀င္ေတြကုိ ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး တကၠသုိလ္ေကာင္စီကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီလုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ တကၠသုိလ္အက္ဥပေဒအရ မဲေပးျခင္းစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီလုိပ နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခန္ထားတဲ့ ပါေမာကၡဦးကာကုိ ေပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ တခ်က္လႊတ္အမိန္႔နဲ႔ ခန္႔လုိက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ ဆရာေတြကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသစ္ဆုိတာေတြကုိ တခုၿပီး တခုထုတ္ျပန္လာတယ္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကုိည(၈)နာရီမွာ ေသာ့ခတ္ပိတ္မည္ဆုိသည့္အမိန္႔ ထြက္လာသည့္အခါ ေက်ာင္းသားေတြေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈေတြကုိ စရေတာ့သည္။
ဂ်ဴလုိင္လ (၇)ရက္ေန႔ (၁)နာရီခ်ိန္မွာ တကသ ဥကၠဌကုိဗေဆြေလး လက္မွတ္နဲ႔ ေက်ျငာဖိတ္ေခၚထားတဲ့ ေက်ာင္းသားထု အစည္းေ၀းစတယ္။ ပညာေရးေတာင္းဆုိခ်က္၊ ဒီမုိကေရစီေရးေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ ဆုံးျဖတ္ၿပီး တကၠသုိလ္၀န္းထဲမွာ လွည့္လည္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ မြန္းလြဲသုံးနာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ဆႏၵျပပြဲၿပီးလုိ႔ လူစုခြဲကာေအးေအးေဆးေဆးရွိေနၿပီးမွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေတြက ရဲတပ္ဖြဲ၀င္ေတြကုိ ေစလႊတ္ၿပီးေက်ာင္းသားေတြကုိဖမ္းရာမွစၿပီး တဖက္နဲ႔ တဖက္ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္မႈေတြစတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက အနာခံၿပီး သတၱိရွိရွိ ရင္ဆုိင္တုိက္ၾကလုိ႔ ရဲေတြေနာက္ဆုတ္ၾကရတယ္။ ရဲေတြေနရာမွာ စစ္သားေတြေရာက္လာတယ္။ ဒုတိယဗုိလ္မႈးၾကီး စိန္လြင္က ဦးေဆာင္တယ္။ ၅ နာရီခြဲေလာက္မွာ အထက္အမိန္ကုိရရွိတဲ့ စိန္လြင္က ပစ္မိန္႔ေပးလုိ႔ စစ္သားေတြနဲ႔ လက္တကမ္းေလာက္အကြာမွာ ရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ G 3 ေသနတ္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ၾကလုိ႔ ၁၅၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ က်ဆုံးခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ေန႔မနက္ ၅နာရီခြဲေလာက္မွာ တကသ အေဆာက္အအုံကုိ မုိင္းခြဲဖ်က္စီးပစ္ၾကတယ္။
ဒီအျဖစ္အပ်က္ သခၤန္းစာယူၿပီး ေနာက္ေနာင္ ဒါမ်ဳိးမျဖစ္ပြားေအာင္ ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းၾကမလည္းဆုိသည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ဳိး မရွိေသးပါ။ ဇူလုိင္ (၇)ရက္အေရးအခင္းမွ အျဖစ္မွန္ေတြကို ပုိမုိျပည့္စုံေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ဆုိတာဟာ ဇူလုိင္(၇)ရက္ကုိ သိမီွလုိက္သူေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကမယ့္လမ္းကလြဲလုိ႔ တျခားလမ္းမရွိေတာပါဘူး။
Continue reading ...

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub