January 24, 2008

ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္မွ ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၉)ရက္ အတြင္းေဟာစာတန္း

Pyae Sone | 8:20 PM |

ကံုရာသီသည္ ေရထမ္းသမား ေယာက်ၤားရုပ္ပံုသ႑ာန္ရွိျပီး သေကၤတအားျဖင့္( ) ဟုေဖၚျပၾကသည္။ ကံုရာသီသည္ ေရအိုးကိုထမ္းလွ်က္ရွိေသာ ေရထမ္းသမား ေယာက်ၤာားရုပ္ ပံုပန္းသ႑န္ရွိသည့္အတိုင္း၊ က်ားရာသီ၊ ထိရရာသီ၊ ေလရာသီ၊ အသံရာသီ၊ လူရာသီ၊ ေျခႏွစ္ ေခ်ာင္းရာသီ၊ ပါပျဂိဳလ္၊ ဝါေယာဓါတ္၊ သီရဥတုသည္၊ ဥတၱရာယဥ္စြန္းတန္းသို႔ က်ေရာက္ သျဖင့္ ယခုလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကံၾကမၼာကို ေဝဒက်မ္းအရ ေဗဒင္ေဟာရေသာ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ယူအန္လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကို၎၊ ျပည္တြင္းက NLD ႏွင့္ လူထုၾကီးကြပ္ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုသည္ကို လိုက္ေလွ်ာ မေပးဘဲ၊ ဆက္လက္ျပီး ပို၍ေခါင္းမာလွ်က္ အတိုက္ခံႏိုင္ငံေရးသမား ျပည္သူျပည္သားမ်ား အေပၚမွာ၎၊ ကရင္နဲ႔တိုင္းရင္းသား နယ္စပ္ေဒသစစ္ေျမျပင္ အရပ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူျပည္သား ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို၎၊ ဆက္လက္ျပီး ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ကား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနမည္။ က်ဴးလြန္အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ေနမည္။ ဘယ္သူကိုမွ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္အစုိးရ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကိုမွအေလးမထား၊ မေလးမခန္႔လုပ္ေနသည္ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ထင္ရာစိုင္း၊ တဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ေနမည္။ စက္တဘၤာလ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ရဟန္းသံဃာနဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လိုက္လံရွာဖြယ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားရွိေနမည္၊ အဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားကို တဖက္သတ္ အျပစ္ဒါဏ္စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေနလိမ့္မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စစ္အစိုးရ၏ ထိန္္းခ်ဳပ္မႈေအာက္က ျပန္လြတ္လာဖို႔မရွိ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားလာေသာအခါမွာ၎၊ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မစၥတာ ဂမ္ဘာရီနဲ႔ မစၥတာရာဇာလီတို႔ လာခါနီးအခ်ိန္မ်ားမွာ၎၊ ဟန္ျပထုတ္သံုးသည့္သေဘာ၊ သတင္းစာနဲ႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားမွာေဖၚျပလွ်က္ အသံုးခ်ေနလိမၼည္ ျပည္တြင္းရွိ NLD ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ဖို႔၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါစသည္ျဖင့္ မၾကာမၾကာ မီဒီယာက ေဟာေနလိမၼည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္သည္ ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို႔ႏွစ္၊ အမ်ဳိးသားျပန္းလည္ သင့္ျမတ္ဖို႔ႏွစ္ဟုဆိုျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာအမွား တရပ္ျဖစ္သည္။ (၂၀၀၈)သည္ စစ္အစိုးရကို ေသြးနဲ႔ရင္းျပီး အျပဳတ္တိုက္ရမည္ႏွစ္၊ ေသြးေျမက်ႏိုင္ဖို႕ စစ္အစိုးရျပဳတ္က် မည္ႏွစ္ဆိုသည္ကို NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာမေပါက္ႏိုင္သည္မွာ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းေနသည္။ စစ္အစိုးရသည္ NLD မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းညႊန္ေျမပံု(၇)ခ်က္အတိုင္းသြားမည္ဟု တရားဝင္ေျပာ၍၊ ညီလါခံမွထြက္ေပၚလာေသာ ဦးတည္ခ်က္(၆) ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမႈ(၁၀၈)ခ်က္အတိုင္း (၅၄)ဦးပါဝင္ေသာ၊ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မီတီက အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးေဆြးျခင္းသည္ ကစားေနျခင္းမဟုတ္။ တကယ္အစစ္ မွန္ ေရးဆြဲေနၾကျခင္း ာျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔၏ ဖိအားအရ ဧျပီလ ေလာက္မွာပင္ ဥပေဒေရးဆြဲမႈ မူၾကမ္းျပီးစီးေကာင္းျပီးစီးႏိုင္ေပသည္။ ညီလာခံမွာ (၁၈)ႏွစ္ၾကာသကဲ့သို႕္၊ ယခုဥပေဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ူဆႏၵခံယူရန္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥမွာ အခ်ိန္ၾကာဖို႔မျမင္ေပ ျမန္ဖို႔ျမင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔အလိုရွိသည့္အတိုင္း ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွ အေျခခံဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိထားေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ အဖို႔ ပထမေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဤသည္ပင္အဓိကေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက၎၊ ျပည္တြင္းျပည္ပက NLD တို႔သည္၎၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးႏြဲ အေျဖရွာဖို႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လြတ္ဖို႔ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းမွာ၊ ေဖြးပံုမွာေရသြန္သကဲ့ အရာမထင္သည့္အေျခအေနသာရွိေပလိမ့္မည္။ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ၅% ေလာက္ေတာင္ မေသခ်ာႏိုင္ေပ၊ သူတို႔ဘဝ လံုျခံဳဖို႔အတြက္ ရထားေသာ ဥပေဒကိုဆုတ္ ကိုင္ထားမည္။

စစ္အစိုးရသည္ သူတို႔ေရးဆြဲေနေသာ အေျခခံဥပေဒကို အပ်က္မခံဘဲ အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ မေဆြးေႏြး လိုက္ေလွ်ာ့မေပးေသာေၾကာင့္ တရုတ္က၎၊ အိႏိၵယႏွင့္အာစီယံက၎၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အတိုက္ခံမ်ားက၎၊ စိတ္မရွည္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

(၁) ျပည္တြင္းက ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုအတိုက္ခံမ်ား ဒုတိယအၾကိမ္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား တဖန္အစျပဳလာမည္။

(၂) ျငိမ္းအဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျငိမ္းအဖြဲ႔မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပါတီေတြနဲ႔၎၊ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား ရွိလာမည္။

(၃) UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီက၎၊ ႏိုင္ငံတကာက၎ အေရးယူလုပ္ေဆာင္လာမည္။

(၄) နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ယခုကံုရာသီတပို႔တဲြလမွာ အစျပဳ၍ ျပည္တြင္းရန္ ျပည္ပရန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရင္ဆိုင္လွ်က္ ရန္သူမ်ား ဝိုင္းပတ္လည္လွ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေရးျပည္ေရး ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးအရ ရႈပ္ေထြးလာမည္၊ ေသြးေျမက်မည့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား ရွိလာကာ စစ္အစိုးရအဖို႔ တလထက္တလ တရက္ထက္တရက္ အပ်က္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရသည္ လိုက္ေလွ်ာ့အေလွ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ ဆက္ျပီး အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားကာ ေခါင္းမာျပီး ပရိယာယ္မ်ားလွ်က္ အခ်ိန္ဆြဲေနမည္ျဖစ္၍ အျပဳတ္တိုက္ေရးဆီသို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း NLD မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေတြ႔ဆံုးေႏြးေဆြးဖို႔ကိုဘဲေစာင့္ ေမွ်ာ္လွ်က္ ရွိေနၾကလိမ့္မည္၊ အျခားနည္းလမ္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ဦးလြင္ႏွင့္ေရွ႕ေနညဏ္ဝင္းတို႔သည္ တစတစေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာကာ လူမၾကိဳက္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကား ကံုရာသီ တပို႔တြဲလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာေဟာတန္းစာတည္း------

ကံုရာသီ တပိုးတြဲလ
ဇႏၷ၀ါရီလ(၂၀)မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား

ကံုရာသီသည္ ေရထမ္းသမားေယာက်ၤားပံုသ႑ာန္ရွိျပီး သေကၤတအားျဖင့္ ( )ဟုေခၚၾက သည္။ ကံုရာသီသည္ ေရအိုးကိုထမ္းလ်က္ရွိေသာ ေယာက်ၤားပုံသ႑ာန္္ ရွိသည့္အတိုင္း ေရတြင္းေရကန္မ်ား ၊သတၱဳတြင္းမ်ား၊ ခိုေအာင္းရာေနရာေဒသမ်ား၊ လိုင္ဂူမ်ားစသည္တို႕ကို ႀကီးစိုးတတ္ျပီး ကံရာသီလဂ္တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ လိမၼာပါးနပ္ျခင္း၊ ေလးေလးနက္နက္ ရွိျခင္း၊ ထိုးထြင္သိျမင္တတ္ျခင္း၊ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ညာဏ္ရွိျခင္း၊ နက္နဲေသာပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားျခင္း၊ လူတကာတို႕အေပၚ သနားညာတာ တတ္ျခင္းတို႕ေၾကာင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊သတၱဳတူးေဖာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တီထြင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ဦးစီးဌာနလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေဆးရံုႏွင့္ေဆးေပးခန္းဌာနလုပ္ငန္းမ်ားတို႕တြင္ လုပ္ကိုင္၍ ႀကီးပြားတိုးတက္သည္။ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအားျဖင္၊ ေျခသလံုး၊ ၾကြက္သား မ်ား၊ အေၾကာအမ်င္မ်ားစသည္တို႕ကို ၾကီစိုးကာ အရပ္ေဒသအားျဖင့္ အေနာက္အရပ္ ေဒသကို ၾကီးစိုးျပီး အေရာင္အဆင္းအားျဖင့္ အညိုရင့္ေရာင္တို႕ကို ၾကီးစိုးတတ္ေပသည္ ထို႕ေၾကာင့္ ဤရာသီ၌ ေမြးဖြားေသာ(၇) ရက္သားမီးမ်ားအနက္။

(၁) တနဂၤေႏြေန႕ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္ အေသာက္အစား အေလာင္းစား အေပ်ာ္အပါးစေသာ မေကာင္းေသာ ဒုစရိုက္တရားမ်ားကိုလိုက္စားသျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ႕ ရတတ္ေပသည္။

တနဂၤေႏြေန႕ေမြးဖြားေသာသားသမီးမ်ားသည္ သစ္သီ၊ကားေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ကုန္သည္၊ ပြဲစားကန္ထရိုက္တာစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္၍ အက်ိဳးေပးတတ္သည္။

(၂) တနလၤာေန႕ ေမြးဖြားေသာသားသမီးမ်ားသည္ အႏုပညာ အဆိုအက အေရးအတီးစေသာ အေပ်ာ္အပါးတို႔ကို ႏွစ္ၾကိဳက္ေပ်ာ္ေမြးလ်က္ သာယာေနတတ္သျဖင့္ မၾကာခဏစိတ္မခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ရတတ္သည္။

တနလၤာေန႔ သားသမီးမ်ား၏ အက်ဳိးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ - ပဲ၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေဆးဝါး စက္ကိရိယာမ်ား စာေပႏွွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္၍ အက်ဳိးေပးတတ္သည္။

(၃) အဂၤါေန႔ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ရဲရင့္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္း၊ သတိၱေကာင္းျခင္း တို႔႔ေၾကာင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတို႔တြင္လုပ္ကိုင္၍ တိုးတက္လိမ့္မည္။ စက္မႈလက္မႈစေသာ ပညာရပ္မ်ားကို တက္ေျမာက္ျခင္း ကၽြမ္းက်င္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ ထင္ရွာမည္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ာယ္ ကုန္သည္ပြဲစား စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈပညာရပ္္မ်ားကို လုပ္ကိုင္၍ အက်ိဳးေပးတတ္သည္။

(၄) ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ဇြဲလံုးလရွိျပီး အမႈကိစၥုဟူသမွ်ကုိ မပ်င္းမရိ ကိုယ္တုိုင္ကိုယ္က် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သျဖင့္ အလုပ္၌ ကၽြမ္းက်င္ျပီး တိုးတက္တတ္ သည္။

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအက်ဳိးေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အုန္းဆီ၊ အုန္း၊ အိမ္ရာ၊ ျခံေျမနဲ႔ ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ဳိးေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္၍ အက်ဳိးေပးတတ္သည္။

(၅) ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးဖြားေသာသားသမီးမ်ားသည္ ညာဏ္ပညာထက္ျမက္ျခင္း ၾကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ နက္နဲေသာ ပညာရပ္မ်ားကို တတ္ေျမာက္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေဇာ တတ္သည္။ ထင္ရွားၾကီးက်ယ္တတ္သည္။

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား၏ အက်ဳိးေပးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား စာေပႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ား ကန္ထရိုတ္တာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္၍ အက်ဳိးေပးတတ္သည္။

(၆) ေသာၾကာေန႔ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္ အမ်ားအတြက္အနစ္နာခံ၍ ေမတၱာထား၍ ရပ္ရြာ၌၎ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၌ ရြတ္ရြတ္ခၽြန္ခၽြန္ ေဆာင္ရြက္္ေလ့ရွိသျဖင့္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားမည္။ လူၾကီးသူမ ျဖစ္တတ္သည္။

ေသာၾကာေန႔သားသမီးမ်ား၏ အက်ဳိးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွား သစ္သား၊ သြပ္၊ သံကိရိယာ မ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္း ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္၍ အက်ဳိးေပးတတ္သည္။

(၇) စေနေန႔ေမြးဖြားေသာသားသမီးမ်ားသည္ ပရဟိတစိတ္ရွိျခင္း ကိုုယ္တုိင္ပင္ပန္းခံ၍ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကို ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ လူၾကီးသူမျဖစ္မည္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာမည္။

စေနသားသမီးမ်ား၏ အက်ဳိးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း၊ ပန္းထိမ္၊ ပန္းပု၊ ပန္းခ်ီ၊ စာေပနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္္ကိုင္၍ တိုးတက္အက်ဳိး ေပးတတ္ သည္ ။

ဤသည္ကား (၇) ရက္သားသမီးမ်ား၏ ကံၾကမၼာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ အက်ဳိး ေပးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

အသွ်င္ ဣႏၵာစကၠ (MA သမိုင္း)
ေဗဒင္ႏွင့္သမိုင္းသုေတသီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတိုက္
သံသီးရြာဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ
ဆက္သြယ္ရန္ +88 01558413145

ေနရဥၹရာ သတင္းဌာနမွ ကူးယူတင္ျပသည္။

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub