November 01, 2007

ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

Pyae Sone | 8:47 AM |
ေဗဒင္၀ါသနာပါေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္ရဲ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္လုိအဆုံးသတ္မလဲ ဘယ္လုိေရွ႕ဆက္မလဲဆုိတာကုိ အက်ဳိးအၾကာင္းစုံလင္စြာနဲ႔ ၿဂိဳလ္နကၡတ္ေတြနဲ႔တြက္ကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ျဗိစၦာရာသီ (SCORPIO) တန္ေဆာင္မုန္းလ ေအာက္တိုဘာလ(၂၃)ရက္မွ ႏို၀ဘၤာလ(၂၂)ရက္အတြင္း ေဟာစာတမ္း
ျဗိစၦာရာသီသည္ ကင္းမီးေကာက္ပံုသ႑ာန္ရွိျပီး သေကၤတအားျဖင့္ (M→) ဟုေဖၚျပၾကသည္၊ ျဗိစၦာရာသီသည္ ကင္းမီးကာက္ပံုသ႑ာန္ရွိသည့္အတိုင္း (မရာသီ)၊ ေရရာသီ၊ ထိရရာသီ၊ သမရာသီ၊ တိရိစၦာန္ရာသီ၊ အဆိပ္ရွိေသာရာသီ၊ ပါပျဂိဳဟ္၊ သရဒဥတုသည္ ဒကၡိဏယဥ္စြန္းတန္းသို႔က်ေရာက္၍ ယခုႏွစ္က်ေရာက္ေသာဇာတာခြင္ႏွင့္ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလြဲေနေသာ၊ ထူးျခားေသာအတိတ္နိမိတ္တို႔ကို ျခံဳငံု၍ ေ၀ဒက်မ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကံဇာတာကို ေဟာစာတန္းထုတ္ရေသာ္ ------
ဗိုလ္သန္းေရြဦးေဆာင္ေသာ နအဖစစ္အစိုးရသည္ဗိုလ္သန္းေရြ၏ကံဇာတာ ညံ့လာသည္ႏွင့္တျပိဳင္နဲ႕ စစ္အစိုးရ၏ အနာဂတ္ရည္ရွည္တည္တန္႕အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနသည္လည္း မေရမရာသည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနေပသည္။ ဗိုလ္သန္းေရြသည္ အသက္(၇၅)ႏွစ္တြင္၎၊ အသက္ ၇၆၊၇၇ ႏွစ္တြင္၎၊ အညံ့့ဆံုးအေျခအေနသို႔က်ေရာက္သျဖင့္ ဗိုလ္သန္းေရြ ဦးေဆာင္ေသာ နအဖစစ္အစိုးရသည္ အီရတ္ႏိုင္ငံက စစ္အာဏာရွင္ သမတေဟာင္း (ဆတ္ဒန္ဟူစိန္)အလား စစ္ရႈံးပ်က္သုဥ္းမည့္အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိလာေပလိမၼည္၊ ဗိုလ္သန္းေရြသည္လည္း (ဆတ္ဒန္ဟူစိ္န္)ကဲ့သိုဆိုးဆိုးရြားရြားျဖင့္ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ေပလိမၼည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ရေပမည္။
အေၾကာင္းမူကား --- ဗိုလ္သန္းေရြတို႕ စစ္အစိုးရသည္ စက္တဘၤာလက ရဟန္းသံဃာမ်ား စီတန္း ေမတၱာပို႕ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းကို ၾကမ္းၾကမ္းတန္းတန္း ျဖိဳခြဲျပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တရက္ထက္တရာက္၊ တလထက္တလ၊ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား အာဏာပါ၀ါသည္ ဆုတ္ယုတ္၊ အားနည္း၊ ပ်က္သုဥ္းရမည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွ္ိလာေပလိမၼည္။ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာအေျခအေန အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ----
၁။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားႏုိင္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ရဲေဘာ္စစ္သားမ်ားက အစိုးရကို မေက်မနပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျပီး အာဏာဖီဆန္ျခင္း၊ အမိန္႕မနာခံျခင္း၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္း၊ စစ္ေျပး၊ တပ္ေျပးမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းမ်ားရွိမည္။
၂။ ျပည္တြင္းက ရဟန္းသံဃာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္သူ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားစေသာ သန္း(၅၀)ေက်ာ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္္ အစိုးရကို မေက်မနပ္မႈမ်ားတိုးပြါးလာကာ မၾကာခဏ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်၊ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ျခင္းစေသာ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအၾကား ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ရွ္ိေနမည္။ ဆက္လက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ မျငိမ္းခ်မ္းသည့္အေျခအေန ရွိေနမည္။
၃။ စစ္အစိုးရ၏ ယုတ္မာမႈေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္ပညာရွင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္၎၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပါတီမ်ားသည္၎၊ လက္နက္အင္အား လူအင္အားစုျပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိမည္။ စစ္အစိုးရထံ အညံ့့ခံေနၾကေသာ ျငိမ္းအဖြဲ႕မ်ားသည္၎၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိမည္၊ မေျပမလည္ရွိ္မည္။
၄။ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢစေသာ တင္းမာေသာႏုိ္င္ငံမ်ားသည္၎၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာအာစီယံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္၎၊ စစ္အစိုးရ၏မတရားေသာ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးမေျပလည္ျခင္း၊ တင္းမာစြာေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၊ အေရးယူပိတ္ဆို႕မႈမ်ားရွိမည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီတို႕ကလည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာဖိအား၊ တြန္းအား၊ အေရးယူျခင္းစေသာ ျပည္ပရန္မ်ားႏွင့္၎၊ ျပည္တြင္းရန္မ်ားႏွင့္၎၊ ရန္သူမ်ား ၀ိုင္းပတ္လည္လွ်က္ ဤက်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းေသာအေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ရည္ရွည္မရပ္တည္ႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။
ယခုကဲ့သို႕ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္၎၊ ရန္သူမ်ားႏွင့္၎။ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္၎၊ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားေလ်ာ့ပါးသြားရန္ ရည္ရြယ္၍ NLD ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုဘယ္လ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ အမ်ိဳးသမီးအာဇာနည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္အၾကံျဖင့္ အလုပ္သမားဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ၾကည္ကို ဗိုလ္သန္းေရြႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ကာ ဟန္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ TV ႏွင့္သတင္းစာ ေစာင္မ်ားမွာ ထည့္ေပးေဖၚျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ ၎၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အညံ့ခံလာေအာင္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေဖ်ာင္းဖ်မည့္သေဘာအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနမည္၊ ေလ်ာ့စရာရွိတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသာ ေလ်ာ့ပါ၊ ဗိုလ္သန္းေရြက အေလ်ာ့မေပးဘဲ ဗိုလ္သန္းေရြ၏အလိုဆႏၵအရ လမ္းညြန္ေျမပံု(၇)ခ်က္အတိုင္း ေထာက္ခံပါဆိုသည့္သေဘာ ေဒၚစုကိုနာားခ်လိ္မၼည္၊ ေဆြးေႏြးပြဲကား အေပၚအယံအရ အဆင္ေျပပါေသာ္လည္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဆင္မေျပႏိုင္ေပ၊ (ေျဖရွင္းမရႏိုင္ေပ)။
ဗိုလ္သန္းေရြ စစ္အစိုးရသည္ သူတို႕၏ဘ၀လံုျခံဳဖို႕ အာဏာတည္ျမဲရန္အတြက္ လမ္းညြန္ေျမပံု(၇)ခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရန္အတြက္ (၁၈၊၁၀၊၀၇) ၾကာသပေတးေန႕က ဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မီတီကို (၅၄)ဦးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ၎၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳပါတီမွ၎၊ တဦးမ်ွမပါ၀င္ပါ။ (MP)မ်ားကို မထည့္ဘဲ (ပါေမာကၡမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၾကီးၾကပ္ပါ၀င္သည္။ ၎တို႕သည္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွထြက္ေပၚလာေသာ ဦးတည္ခ်က္(၆)ခ်က္ အေျခခံမူ(၁၀၄)ခ်က္ အတိုုင္း ေရးဆြဲၾကေပလိမၼည္။
အေၾကာင္းျပခ်က္ကား ---- ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ညီလာခံ ေထာက္ခံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ေထာက္ခံေနၾကေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚရလိမၼည္ဟု အေၾကာင္းျပေပလိမၼည္၊ ေကာ္မီတီစတင္ ဖြဲ႕စည္းေသာေန႕ (၁၈)ရက္ (၁+၈=၉)၊ ေကာ္မီတီဦးေရ (၅၄)ဦး (၅+၄=၉)ရသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္သူတို႕သည္ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းသည္ဟု အယူရွိေသာ (၉)ဂဏန္းကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ သူတို႕အလိုဆႏၵအတိုင္း ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းကိစၥ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္တိုင္း၊ ျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ စစ္အစိုးရ၏ညီလာခံ ေထာက္ခံပြဲမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနလိမၼည္၊ ဆန္႕က်င္ေသာရဟန္းသံဃာမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနမည္၊ သပိတ္ကံမေဆာင္ေသာ အစိုးရကိုေထာက္ခံေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို လာဘ္ထိုးျပီး သံဃာမ်ားကို သင္းခဲြရန္တိုက္မည္၊ ဆန္႕က်င္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနမည္၊ အဖမ္းအဆီးမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား ဆက္လက္ရွိမည္၊ ဆန္႕က်င္သူမ်ားလည္းရွိမည္၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနမည္၊ ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္းက်န္းျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိလာေပလိမၼည္၊ နအဖစစ္အစိုးရႏွင့္ သူတို႕တပ္မေတာ္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးလာမည္၊ မညီမညြတ္ျဖစ္လာမည္၊ ကြဲျပဲလာမည့္သေဘာရွိသည္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ မျငိမ္းခ်မ္းေသာေၾကာင့္၎၊ တက္ေနေသာကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာမ်ားကို စစ္အစိုးရ မေျဖရွင္းႏွိင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားရဟန္းရွင္လူမ်ားသည္ ဆင္းရဲသည္ထက္ဆင္းရဲ၊ က်ပ္သည္ထက္က်ပ္၊ ငတ္သည္ထက္ငတ္၍လာမည္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေတြ႕မည္၊ မင္းဖီးမင္းဒဏ္သင့္မည္၊ ျပည္တြင္း၌ ဆူဆူပူပူရွိမည္၊ ျပည္ပကလည္း အလားတူရွိမည္။
နာမည္ၾကီး ႏုိင္ငံေရးသမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီးစေသာ ျပည္သူခ်စ္ေသာ (၀ါ) ျပည္သူျပည္သားမ်ားေထာက္ခံေသာ ေခါင္းေဆာင္တို႕ကို အလြယ္တကူ ျပန္မလြတ္ေပးႏုိင္ပါ၊ ရဟန္းသံဃာေခါင္းေဆာင္တို႕ကို၎၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႕ကို၎၊ ေနာက္ထပ္ဆူပူလည္မည့္အေျခအေန ရွိေနသျဖင့္ စိုးရိမ္ေနသည္၊ NLD သည္ စစ္အစိုးရအေပၚ တစံုတရာအထိ ဆန္႕က်င္လႈပ္ရွားမႈမရွိ၍ ဖမ္းဆီးထားေသာ NLD ႏွင့္ သာမန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို လူျမင္ေကာင္းေအာင္ လြတ္ျပေပးလိ္မၼည္၊ မၾကာခင္ေရာက္ရွိလာမည့္ ကုလကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဂန္ဘာရီကို (၁)။ လိမ္လည္လွည့္စားလိိမၼည္၊ (၂)။ ေဆြးေႏြးပြဲစေနဟန္ အခ်ိန္ဆြဲလိမၼည္၊ (၃)။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈအရ၎၊ သူတို႕၏ဆႏၵအရ လမ္းညြန္ေျမပံု(၇)ခ်က္အတိုင္းသာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလြဲလုပ္မည္ဟု ေျဖရွင္းလတၱံ၊ (၄)။ လမ္းညြန္ေျမပံု(၇)ခ်က္တြင္ NLD ကုိ ထည့္သြင္းရန္မလိုသည့္သေဘာ (၀ါ) မစၥတာဂန္ဘာရီေတာင္းဆိုသည့္ အတိုင္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္သေဘာ၊ UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို အာခံဆန္႕က်င္လိမၼည္ျမင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ နအဖစစ္အစိုးရသည္ ျပည္သူျပည္ သားမ်ားခ်စ္ခင္ေသာ ေဒၚစုႏွင့္ ရဟန္းရွင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႕ကို ျပန္လြတ္ေပးျပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္မည္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို အာခံမည္၊ စစ္ခံမည္ျမင္သည္၊ သူတို႕အညံ့ခံျခင္းကို အလိုမရွိၾက၊ အညံ့ခံျခင္းထက္ စစ္ခံ၍ေသဆံုးျခင္းသည္ ပို၍ျမတ္သည္ဟုဆိုသည့္အတိုင္း အညံ့့မခံ အေလ်ာ့မေပး အာခံမည္၊ ခုခံမည္၊ စစ္ခံၾကလိမၼည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျဖစ္လာႏုိးႏိုး ေစာင့္ေမွ်ာ္၍မေနၾကဘဲ အံုၾကြဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ အေနအထားသို႕ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနၾကလိမၼည္ျဖစ္ေပသည္။
ျဗိစၦာရာသီ (SCORPIO) တန္ေဆာင္မုန္းလ ေအာက္တိုဘာလ(၂၃)ရက္မွ ႏို၀ဘၤာလ(၂၂)ရက္အတြင္း ေမြးဖြါးသူမ်ား ဟာစာတန္း
ျဗိစၦာရာသီသည္ ကင္းမီးေကာက္ပံုသ႑ာန္ရွိျပီး သေကၤတအားျဖင့္ (M→) ဟုေဖၚျပၾကသည္၊ ျဗိစၦာရာသီသည္ ကင္းမီးကာက္ပံုသ႑ာန္ရွိသည့္အတိုင္း (ေျမေအာက္၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္း၊ မီးဖိုႏွင့္ ခိုေအာင္းႏုိင္ေသာေနရာမ်ား၊ ဥယ်ဥ္္ျခံေျမ စေသာေနရာမ်ားကို ၾကီးစိုးတတ္သည္၊ ၎ရာသီ (လဂ္)တြင္ေမြးဖြါးသူတို႕သည္ ျမဲျမံတည္ၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ လွွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္၎၊ ေထာက္လွန္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓါတုေဗဒေဆးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္၍ တိုးတက္ၾကီးပြါးတတ္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔၍ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သျဖင့္ ၾကီးမားေသာဂုဏ္ျဒပ္တို႕ျဖင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္တတ္ေပသည္။
ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ အဂၤါဇာတ္၊ လိင္၊ ဆီးအိမ္၊ သားအိမ္စသည္တို႕ကို ၾကီးစိုးျပီး အရပ္ေဒသမွာ ေျမာက္အရပ္ကိုၾကီးစိုးကာ အေရာင္အဆင္းအားျဖင့္ ေရြေရာင္စသည္တို႕ကို ၾကီးစိုးေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျဗိစၦာရာသီ၌ ေမြးဖြါးေသာ(၇)ရက္သားသမီးတို႕အနက္ -----
၁။ တနဂၤေႏြေန႕ေမြးဖြါးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ---- ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တတ္ျပီး ပညာဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေလ့ရွိသည္၊ လိမၼာပါးနပ္ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၌ အထူးေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ လူရိုေသ ရွင္ရိုေသေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေလ့ရွိသည္၊ အထူးသျဖင့္ မ်က္စိမေကာင္းသူမ်ား၊ မ်က္စိေရာဂါရသူမ်ားျဖစ္တတ္ၾကသည္၊ အက်ိဳးေပးေသာအေရာင္မွာ နီရဲရဲ၊ ေၾကးနီေရာင္ ျဖစ္သည္။
၂။ တနလၤာေန႕ေမြးဖြြါးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ --- အမ်ားအားျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္သူမ်ား၊ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သူမ်ားျဖစ္ျပီး အမ်ားအလိုက် အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ိကုိင္တတ္ျခင္း၊ ခရီးသြား၊ ကုန္သည္အလုပ္ကို၀ါသနာပါျခင္း၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္၌ ေခါင္းေဆာင္လူၾကီးမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္၊ တနလၤာသားသမီးမ်ား၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ (အျဖဴေရာင္ ျဖစ္သည္)။
၃။ အဂၤါေန႕ေမြးဖြါးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ --- စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၌ ထူးခၽြန္အက်ိဳးျပဳတတ္ျပီး ရဲစြမ္းသတၱိ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုတတ္သည္၊ ကုန္သည္၊ ပြဲစား၊ ေရာင္း၀ယ္ေရးစေသာ စီးပြါးေရးအလုပ္အကိုင္တို႕တြင္လည္း အထူးအက်ိဳးေပးတတ္သည္။ အဂၤါေန႕သားသမီးမ်ား၏ ကံေကာင္းလာဘ္ရွိေသာ အေရာင္မွာ (နီရဲရဲ)အေရာင္ျဖစ္သည္။
၄။ ဗုဒၶဟူးေန႕ေမြးဖြါးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ --- အႏုပညာ၊ အက၊ အတီး၊ အဆို၊ အေပ်ာ္အပါး အေသာက္အစားစေသာ မေကာင္းမႈမ်ားကို အထူးႏွစ္ၾကိဳက္ေလ့ရွိျပီး ပညာေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးက႑တြင္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးတတ္သည္၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ေမြးဖြါးေသာ သားသမီးမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေရာင္မွာ (အစိမ္းအေရာင္) ျဖစ္သည္၊ အေရးကိစၥၾကံဳပါက ၀တ္ဆင္၍သြားပါ၊ သင္ကံေကာင္းမည္။
၅။ ၾကာသပေတးေနကေမြးဖြါးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ---- စိတ္ႏွလံုးေကာင္းမြန္ ျဖဴစင္တတ္ျပီး ပညာေရးတြင္ ကံေကာင္းသူမ်ား၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားျဖစ္တတ္သည္၊ အိမ္ေထာင္ေရးအက်ိဳးေပးျပီး ခ်မ္းသာသုခခံစားရတတ္သည္၊ ၾကာသပေတးေန႕ေမြးဖြါးေသာ သားသမီးမ်ား၏ လိုက္ဖက္အက်ိဳးေပးေသာအေရာင္မွာ (ေရြေရာင္၊ အ၀ါေရာင္)ျဖစ္သည္။
၆။ ေသာၾကာေနကေမြးဖြါးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ---- အာရံုခံစားမႈကို လို္က္စားတတ္ျပီး ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားသူမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္သူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရတတ္သည္၊ ေသာၾကာေန႕ သားသမီးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ (အျဖဴေရာင္ႏု၊ အျဖဴျပာ) အေရာင္သာျဖစ္ေပသည္။
၇။ စေနေန႕ေမြးဖြါးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ----- ဥာဏ္ပညာနည္းျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ မတရားေသာ၊ ရိုင္းစိုင္းယုတ္မာေသာအလုပ္အကိုင္တို႕ကို လုပ္ကိုင္ရင္း အသက္ေမြးရတတ္သည္၊ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတတ္သည္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ ပရဟိတစိတ္မရွိဘဲ ကိုယ္က်ိဳးကိုသာၾကည့္တတ္ေလ့ရွိၾကသည္၊ စေနေန႕သားသမီးမ်ား၏ ကံေကာင္း၍ လူခ်စ္လူခင္မ်ားေစတတ္ေသာအေရာင္မွာ (ခဲေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္) စသည္တို႕ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီးအေျခအေန၊ အေရးေပၚကိစၥတခုခု ေပၚေပါက္လာပါက မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လိုက္ဘက္ေသာ အ၀တ္ေရာင္ကို ၀တ္ဆင္၍သြားပါက အျမဲကံေကာင္းေနေပလိမၼည္ျဖစ္ပါသည္။
သကၠရာဇ္ ၂၀၀၇ ခုအတြက္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္းအားဤေနရာမွၾကည့္ရန္
အသွ်င္ ကၠုႏၵာစကၠ (MA သမိုင္း)
ေဗဒင္ႏွင့္သမိုင္းသုေတသီ
ရခုိင္အမ်ိဳးသား ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတိုက္
သံသီးရြာ၊ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ
ဖံုး၊ ၀၁၅၅၈၄၁၃၁၄၅

ေနရဥၥရာ ရခုိင္သတင္းမွ ကူးယူတင္ျပလုိက္ပါသည္။

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub