March 19, 2008

ပဲခူးခရုိင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္

Pyae Sone | 7:06 AM |
၂၂-၃-၂၀၀၈
ယေန႔သည္ ဗမာျပည္ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံသမုိင္းတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွစ္ေပါင္း(၂၀)တိတိ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ေပသည္။

၁။ ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္သလည္း လုပ္ႏုိင္တာလုပ္ၾကရမည္။ သူမ်ားဘာလုပ္ေနသလဲ ေျပာရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါ။
၂။ ပဲခူးခရုိင္ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ ပဲခူး၊ေ၀ါ၊ က၀၊ သနပၸင္၊ ေလးၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕သည္ ဗမာျပည္တြင္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးသန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီမွ ဦးျမတ္လွသည္။ လူဦးေရ မဲအမ်ားဆုံးရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။
၃။ ၁၉၈၈ မတ္လ(၂၁) ေျမနီကုန္းအေရးေတာ္ပုံ၏ ညတြင္ပင္ ဗမာျပည္၏ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံး ေရႊေမာ္ေဓာ ေစတီေတာ္၌ ပဲခူးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား စတင္သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပ၍ ေန၀င္း(မဆလ)အားဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။
၄။ ၁၉၈၈ မတ္လ (၂၂)တြင္ ပဲခူးေကာလိပ္တစ္ခုလုံး ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး၊ ပဲခူးေကာလိပ္မွ ကားဆယ္စီးအျပည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၿမိဳ႕တြင္း၀င္ေရာက္ ဆႏၵျပရာ ေက်ာင္းသား၊ သံဃာ၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဆႏၵျပၾကသည္။
၅။ မဆလ ပါတီေကာင္စီမွ အၾကမ္းဖက္ပစ္သတ္ႏွိမ္နင္းသျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေပါက္ကြဲ၍ ဆန္ရုံး၊ ရဲ စီအုိင္ဒီရုံး၊ အလုပ္သမားရုံး၊ ရက္ကြက္ေကာင္စီရုံး၊ ေရႊဟသၤာစားေဖ်ာ္တုိ႔အား တညလုံးမီးရႈိ႕ခဲ့ၾကသည္။
၆။ ေသနတ္ဒါဏ္ရာျဖင့္ ေက်ာင္းသားျပည္သူ(၉)ဦး က်ဆုံးခဲ့ၿပီး ယခင္ဥႆဒဂုံကားဂိတ္အေဟာင္း ယခုနာရီစင္ရွိရာေနရာတြင္ အိမ္သာက်င္းထဲ၌ အေလာင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့သည္။
၇။ ေက်ာင္းသားျပည္သူ (၂၅၁)ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး တ၀က္ေက်ာ္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႔စည္းေရး၊ ဖမ္းဆီးေက်ာင္းသားျပန္လႊတ္ေရး၊ ေသဆုံးေက်ာင္းသားေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး၊ ေက်ာင္းထုတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းျပန္တက္ေရး စေသာ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲတြင္ ေန၀င္းမဆလစစ္တပ္မွ ၀န္မခံဘဲႏွင့္ လုိက္ေလ်ာခဲ့ရေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ဖမ္းဆီးေက်ာင္းသားျပန္လႊတ္ေရးျဖစ္သည္။
၈။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြန္႔စား၀ံ့မႈကုိ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္မႈ သတၱိမ်ားကုိ ေလးစားသည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးေက်ာင္းသားမ်ားမွတဆင့္ တႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢၿဖိဳခြဲခံရေသာ သမုိင္း၀င္ ဆဲလ္ဗင္းဂ်ဴလုိင္(၇-၇-၈၈) ေန႔တြင္ ပဲခူးမွ (၂၅၁)ေယာက္အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ဖုန္းေမာ္အေရးေတာ္ပုံ၊ တံတားနီအေရးေတာ္ပုံ၊ မတ္လအေရးေတာ္ပုံမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထားသူအားလုံးအား အၾကြင္းမဲ့ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးေက်ာင္းသားျပန္လႊတ္ေရးေတာင္းဆုိခ်က္အား ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
၉။ ပဲခူးခရုိင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္ေျပာမကုန္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၀၈ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)အတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားဆုံး အဖမ္းခံရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုထိ ေထာင္ထဲတြင္မ်ားစြာရွိေန ေသးသည္။
၁၀။ ၂၀၀၈ ေမလ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရမည့္ပြဲတြင္ မျဖစ္မေနႀကိမ္းေသလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ နအဖ၏ ဥပေဒမဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္၍ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ျဖစ္ၿပီး က်န္အေျခအေနတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ၏ ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား လုိက္နာရန္ျဖစ္သည္။
၁၁။ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔တြင္ ရဲရင့္ျပတ္သားေသာ သေဘာထားမရွိပါက ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္းမွလူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ကန္႔ကြက္မဲေပးၿပီး ျပည္သူ႔အာဏာလႊဲေျပာင္း တာ၀န္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပမည္။
၁၂။ ၁၀-၈-၈၈ ေန႔ ေရႊေမာေဓာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းဓမာရုံတြင္ ပူတင္း စားဖူးမွ ပူတင္းအရသာသိမည္ဟု တရားေဟာၿပီး ေရွ႕ေနၾကီးဦးျမတ္လွ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူမ်ားအဖြဲ႔ ပဲခူးၿမိဳ႕ကုိ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။
၁၃။ NLD မွ ဦးျမတ္လွႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ဦးစုိး၀င္းတုိ႔သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူ၏တာ၀န္မ်ားအား ယေန႔ထိမထမ္းေဆာင္ရေသးသည့္အတြက္ ပဲခူးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္မဲေပးရမည့္ေန႔တြင္ ဦးျမတ္လွႏွင့္ ဦးစုိး၀င္းတုိ႔အား ဦးျမတ္လွ၏ ေနအိမ္သုိ႔မဟုတ္ NLDရုံးရွိရာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးတာ၀န္ေပးအပ္၍ ျပည္သူ႔အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးၾကရန္ ေလးနက္စြာတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
၁၄။ ဗမာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံးႏွင့္ကမာၻသူကမာၻသားအားလုံးမွ ကမာ႔ၻကုလသမဂၢတြင္ ဦးျမတ္လွႏွင့္ဦးစုိး၀င္းတုိ႔အား ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ျပည္သူ႔အာဏာရရွိသူမ်ားအျဖစ္ တခဲနက္သတ္မွတ္ေပးပါရန္ျဖစ္သည္။
၁၅။ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ ၂၂-၀၃-၈၈ အေရးေတာ္ပုံအား ေရွ႕ေနႀကီးဦးျမတ္လွ(NLD)၊ ေရွ႕ေနႀကီးဦးစန္းေမာင္(NLD)၊ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအးျမင့္ (ဒီမုိကေရစီပါတီ) ယခုလမ္းျပၾကယ္အဖြဲ႔တုိ႔အားေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

စစ္ရန္ႏုိင္
ဥကၠဌ
ပဲခူးခရုိင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ(ယာယီ)

No comments:

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub