February 11, 2008

(၉၃)ႏွစ္ျပည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔

Pyae Sone | 9:07 PM |
ဓါတ္ပုံကုိ ဤေနရာမွ ယူပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ(၉၃)ႏွစ္ျပည့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔အားေအာက္ေမ့သတိရ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရက္စြဲလြန္ဒုိင္ယာရီအားအက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သူ႔ကၽြန္မခံလုိသူ ဦးမင္းေရာင္၏ေျမးျဖစ္သည္။

၁၉၁၅ ။ ။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)ရက္၊ ၁၂၇၆ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္၊ စေနေန႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးခရုိင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ အမိန္႔ေတာ္ရေရွ႕ေနႀကီးဦးဖာ+ေဒၚစုတုိ႔မွ ေနာင္တေခတ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟူ၍ ျမန္မာ့သမုိင္း၌တြင္ေစမည့္ သားရတနာကုိ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေဗဒင္ဆရာက ဇာတာတြင္ ထိန္လင္းဟုအမည္ေရးေသာ္ အစ္ကုိ ေအာင္သန္းအမည္ႏွင့္လုိက္ရန္ ေအာင္ဆန္းဟုေရးထြင္ခဲ့သည္။

၁၉၂၂ ။ ။ အသက္(၇)ႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ဦးေသာဘိတ ေက်ာင္းတြင္ေနခဲ့သည္။
၁၉၂၈ ။ ။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ေျပာင္း၍ ေနခဲ့သည္။
၁၉၃၀ ။ ။ သတၱမတန္းေအာင္သည္ စေကာလားရွစ္ရ၍ ဦးေရႊခုိဆုရသည္။ တလလွ်င္(၁၀)ျဖင့္ သုံးႏွစ္အတြက္ စေကာလားရွစ္ရသည္။
၁၉၃၂ ။ ။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သုိ႔ေရာက္သည္။
၁၉၃၄ ။ ။ ဥပစာတန္း စာေမးပြဲေအာင္သည္။(စာေမးပြဲ အခုံအမွတ္ - ၂၃၁) တကသ အမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရာ၌ရႈံးသြားသည္။
၁၉၃၅-၃၆ ။ ။ တကသအမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရာ အေရြးခံရသည္။ အုိးေ၀မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္စဥ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းတြင္ “ေခြးသရမ္းၾကီးလြတ္ေနသည္။” (Hell Hound Atlarge) ေဆာင္းပါးေရးသူကုိ ထုတ္ေဖၚမေျပာ၍ တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းခံရသည္။
၁၉၃၆ ။ ။ တကသ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ အေရြးခံရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီေဟာခန္းမတြင္က်င္းပသည့္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။
၁၉၃၇ ။ ။ အဂၤလိပ္စာေပ၊ ဥေရာပ ရာဇ၀င္၊ ႏုိင္ငံေရးေဗဒဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ၀ိဇၨာတန္းေအာင္သည္။ (စာေမးပြဲ ခုံအမွတ္ ၅၆)
၁၉၃၇ ။ ။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ပဲခူးေဆာင္ သဟာယႏွင့္စာဖတ္အသင္းဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပဲခူးေဆာင္အခန္းအမွတ္ (၁၁၃)တြင္ေနထုိင္ခဲ့သည္။
၁၉၃၈ ။ ။ ဥပေဒသင္ၾကားရာမွလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အသင္းႀကီး၏ဥကၠဌရာထူးမွလည္းေကာင္းႏႈတ္ထြက္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ နယူးဘားမားသတင္းစာအယ္ဒီတာအဖြဲ႔တြင္ ေခတၱ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္သည္။ပထမဆုံးတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္္ေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသည္။
ေအာက္တုိဘာလတြင္ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ဦးေဆာင္ေသာ တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ သည္။
၁၉၃၈-၃၉ ။ ။ တကသ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၃၉ ။ ။ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လုံၿခံဳေရးအက္ဥပေဒျဖင့္ (၁၅)ရက္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံရသည္။

၁၉၃၉ ။ ။ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွ (၉)ရက္ေန႔အထိက်င္းပေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ညီလာခံတြင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္သည္။ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ ရန္ကုန္ေရေက်ာ္ရပ္ တုိ႔႔ဗမာအစည္းအရုံးတည္ရာဌာန၌ သခင္ေအာင္ဆန္း၊သခင္လွေဖ၊ ကုိသိန္းေဖ၊ ကုိဗဟိန္း၊ မစၥတာ ဒကၠားတုိ႔သည္ တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးအတြင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းက အေထြေထြအတြင္းေရးမႈအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ ေဒါက္တာဘေမာ္အိမ္၌က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀း၌ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးဗဟုိအဖြဲ႔ကုိ စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းရာ၌ သခင္ေအာင္ဆန္းကုိ ျပည္ပေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ၾကသည္။

၁၉၄၀ ။ ။ ဇြန္လ(၂၉)ရက္တြင္ ဟသၤာတခရုိင္ရာဇ၀တ္၀န္မစၥတာေဇးဗီးယားက ဇြန္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕၌ ခ်င္းေတာင္အေၾကာင္းေဟာေျပာမႈျဖင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္းရန္ ၀ရမ္းထုတ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္တြင္ သခင္လွၿမိဳင္ႏွင့္အတူ ဟုိင္လီအမည္ရွိေသာ သေဘၤာျဖင့္ ဗမာျပည္မွ တရုတ္ျပည္သုိ႔လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ထြက္ခြာသြားသည္။ ၾသဂုတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္အမြိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ျပည္ တုိက်ဳိၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္သည္။

၁၉၄၁ ။ ။ မတ္လ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ရုပ္ဖ်က္ၿပီး ဗမာျပည္သုိ႔ျပန္လာသည္။ မတ္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ထဲမွ ပထမအသုတ္လူငယ္တစုကုိ တပါတည္းလွ်ဳိ႕၀ွက္စြာေခၚၿပီး ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ျပန္ထြက္သြားသည္။
မတ္လ(၂၇)ရက္ ဂ်ပန္ျပည္တုိက်ဳိၿမိဳ႕သုိ႔ျပန္လည္ဆုိက္ေရာက္သည္။
ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ၀ရမ္းေျပးေနရစဥ္ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ႏႈတ္ထြက္သည္။
ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္စေနေန႔ည ၁း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ယုိးဒယားျပည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ဦးလြန္းေဖ၏ ေနအိမ္တြင္ ဘီအုိင္ေအေခၚ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္ေသာက္ၾကသည္။

၁၉၄၂ ။ ။ ဇန္န၀ါရီလ၊ (၁)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရက သခင္ေအာင္ဆန္းကုိ (Burma List) ေခၚၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ၏ ရန္သူေတာ္စာရင္းတြင္ အမွတ္စဥ္(၅)အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။
ဇူလုိင္လတြင္ ဗုိလ္မွဴးၾကီး ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္တြင္ ဘီအုိင္ေအ(ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္)မွ ဘီဒီေအ(ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္)အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလည္းရာတြင္ ကာနယ္(ဗုိလ္မွဴးၾကီး) ရာထူးျဖင့္ ဘီဒီေအတပ္မေတာ္၏ေသနာပတိျဖစ္လာသည္။
စက္တင္ဘာ(၆)ရက္တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့သည္။
ႏုိ၀င္ဘာလ(၈)ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ေခတ္သစ္ဆရာျဖစ္သင္တန္းတြင္ “ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာ” အေၾကာင္းေဟာေျပာပါသည္။

၁၉၄၃ ။ ။ (မတ္လ) ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္(ဗုိလ္ခ်ဳပ္)ရာထူးသုိ႔ တုိးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။
မတ္လ(၁၇)ရက္တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ျပည္တုိက်ဳိၿမိဳ႕သုိ႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရၿပီး မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ဂ်ပန္အင္ပါယာ၏ ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူးတံဆိပ္(Order of the Risingun) ျဖင့္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။
ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ဗမာ့တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးေသနာပတိရာထူးအျပင္ စစ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ (First Class Order of Sacred Treasure) ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။

၁၉၄၄ ။ ။ ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္ေဆာင္ၿပီး ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး(ဖဆပလ)ကုိ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဗမာ့တပ္မေတာ္တုိင္း(၄)စခန္း၌ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းရာ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖဆပလ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖဆပလ ဗဟုိစစ္ေကာင္စီတြင္ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည္။
ၾသဂုတ္လ(၂၃)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ ဦးျမတ္ထြန္းလမ္းေထာင့္ရွိ စစ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနအိမ္၌ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည္။

၁၉၄၅ ။ ။ မတ္လ (၁၇)ရက္တြင္ ရန္သူကိုတုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္၍ စစ္ေျမျပင္သုိ႔ထြက္ခဲ့သည္။
မတ္လ (၂၇)ရက္တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကုိ စတင္ေတာ္လွန္သည္။

၁၉၄၆ ။ ။ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္တြင္ ေရႊတိဂုံအလယ္ပစၥယံ၌က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဖဆပလညီလာခံတြင္ ဖဆပလဥကၠဌအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည္။

၁၉၄၇ ။ ။ ဇန္န၀ါရီလ (၂)ရက္တြင္ သခင္ျမ၊ သတင္တင္ထြဋ္ တုိ႔ႏွင့္အတူဘိလပ္သုိ႔ သြားသည္။
ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္ ညေန(၅)နာရီ(၁၀)မိနစ္တြင္အခ်ိန္တြင္ ေအာလ္အိႏၵိယေရဒီယုိမွေန၍ ဗမာျပည္သုိ႔ဟူေသာ မွာၾကားမိန္႔ခြန္းကုိအသံလႊင့္သည္။
အာရွညီညြတ္ေရးသုိ႔ဟူေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အသံသြင္းမိန္႔ခြန္းကုိလည္း ထုိေန႔ည ၈း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒလီေရဒီယုိမွ အသံလႊင့္သည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အက္တလီေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿဗိတိသွ်ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အမွတ္(၁၀)ေဒါင္းနင္းလမ္းရွိ ၿဗိတိသွ်၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဂဟာ၌ က်င္းပသည္။
ဇန္န၀ါရီလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းျမန္မာျပည္အား လုံး၀လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စြမ္းေဆာင္မႈျဖင့္ရရွိခဲ့ေပသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂)ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘိလပ္မွရန္ကုန္သုိ႔ျပန္ေရာက္သည္။ ၁၇း၁၅ နာရီတြင္ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္တြင္သြားႀကိဳၾကသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄)ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘိလပ္စာခ်ဳပ္အေၾကာင္း ေရဒီယုိမွအသံလႊင့္သည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆)ရက္တြင္ ၁၄း၀၀နာရီတြင္ ရန္ကုန္မွ ကားႏွင့္ပင္လုံသုိ႔ထြက္သည္။ ျဖဴးတြင္ညအိပ္သည္။ ဗုိလ္ေအာင္၊ ဗုိလ္မင္းလြင္တုိ႔ကားတြင္အတူလုိက္ပါရသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇)ရက္နံနက္ ၆း၀၀နာရီတြင္ ကေလာမွ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ပင္လုံၿမိဳ႕သုိ႔ ၁၉း၀၀နာရီတြင္ ေရာက္သြားသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ လူထုေဟာေျပာပြဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္နံနက္ ၁၀း၀၀နာရီတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ရွမ္း၊ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေ၀းက်င္းပသည္။ အၾကမ္းေရးဆြဲခ်က္ကိုေ၀ငွသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္(၂၁)ဦးတုိ႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀နာရီတြင္ျပန္ၾကသည္။ ကေလာတြင္ညအိပ္သည္။ နံနက္ ၉း၀၀နာရီတြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားသီခ်င္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားအလံတင္သည္။
ဧၿပီလ(၉)ရက္ ၁၈း၀၀နာရီတြင္ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္အတူ မဲရုံမ်ားသုိ႔ လုိက္လံစစ္ေဆးသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလသည္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္အႏုိင္ရသည္။
ဇူလုိင္လ(၁၃)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွေန၍ လူထုသုိ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။ ေနာက္ဆုံးျမြက္ၾကြားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။
၁၉၄၇ ။ ။ ဇူလုိင္လ(၁၉)ရက္စေနေန႔ နံနက္၁၀း၃၇ မိနစ္ခန္႔တြင္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ ဦးေစာႏွင့္အေပါင္းအပါတုိ႔၏ ရက္စက္ယုတ္မာစြာလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္က်ဆုံးခဲ့ရသည္။
နံနက္ ၁၀း၃၇ နာရီတြင္ အတြင္း၀န္ရုံးၾကီး၌
-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
-ဦးဘခ်ဳိ
-ဦးဘ၀င္း
-မန္းဘခုိင္
-မစၥတာရာဇတ္
-ဦးဘဂ်မ္း
-ဦးေအာင္ဇံေ၀
-သခင္ျမ
-မုိင္းပြန္ေစာဘြားႀကီးစ၀္စံထြန္းတုိ႔သည္ ဗမာျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ စစ္သားေယာင္ေဆာင္သူမ်ား စက္ေသနတ္ျဖင့္၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္သည္ ဦးေအာင္ဇံေ၀ႏွင့္ ဦးဘဂ်မ္းကလြဲ၍ အားလုံးက်ဆုံးသည္ ဦးဘဂ်မ္းသည္ လက္ဖ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရသည္။ လူသတ္သမားတုိ႔သည္ အစည္းအေ၀းခန္းမအတြင္းမွ ျပန္အထြက္တြင္ ဦးရာဇတ္၏သတ္ေတာ္ေစာင့္ ရဲေဘာ္ကုိေထြးႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ရဲေဘာ္ကုိေထြးအား လူသတ္သမားတုိ႔မွ ပစ္သတ္၍ ရဲေဘာ္ကုိေထြးက်ဆုံးခဲ့ရသည္။
ထုိညဦးေစာအိမ္ကုိပုလိပ္မ်ား၀ုိင္းရွာသည္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ယမ္းေတာင့္မ်ားဖမ္းမိသည္။ ဦးေစာႏွင့္ လူ ၁၉ေယာက္သူ၏အိမ္တြင္ဖမ္းမိသည္။ ၁၉ရက္ေန႔ညေနမွာပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ အေလာင္းမ်ားကုိ ဂ်ဴဗလီေဟာသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္စ်ာပနအျဖစ္စီမံမည္။ တလထားမည္ဟုဆုံးျဖတ္သည္။
မႀကံဳဘူးေသာ လူထုၾကီးကုိ ေတြ႔ရသည္၊ တၿမိဳ႕လုံးယဥ္အသြားအလာမရွိ ရုပ္ရွင္ပြဲႏွင့္ ဆုိင္မ်ားအားလုံးလူမ်ဳိးမဘာသာမေရြးပိတ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ေတြရဲ့ရင္ထဲမွာ အၿမဲတမ္းရွင္သန္ဆဲပါ။

3 comments:

ေကာင္မေလး said...

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးတယ္ ဆိုတဲ့ စာသားကို ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေတြ႕ေတြ႕ မ်က္ရည္က်မိပါတယ္။ ဒီပို႕စ္ေလးကို တင္ေပးတဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူးပါေနာ္။

စိုးထက္ - Soe Htet ! said...

၀မ္းနည္းစြာ အလးျပဳ သြားပါတယ္ ....

Anonymous said...

Congretulation fro my brother.
Good job bro.
May get of successfull.
Nyimalay.

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub