July 16, 2008

၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔

Pyae Sone | 5:25 AM |

၁၉၄၇ ဇူလုိင္ လ ၁၉ ရက္ စေနေန႔
အတြင္း၀န္ရုံး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

မုိးလင္းကတည္းက ေကာင္းကင္သည္ အုံ႔မႈိင္း ညိဳမႈိင္းလ်က္ရွိသည္။ တိမ္တုိက္ဟူ၍ ဘာမွ်ၾကည္လင္စြာမျမင္ရ။ မုိးကုိၾကည့္ရသည္မွာ ျမဴသန္းေနေသာ ပင္လယ္ႀကီးလုိ ၀ုိး၀ုိး၀ါး၀ါးျဖစ္ေနသည္။ မုိးသည္လည္း ကင္းကင္းလြတ္လြတ္စဲသည္ဟူ၍ မရွိဘဲ တဖဲြဖြဲေနလုိက္၊ တၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာခ်လုိက္ႏွင့္ ေနာက္ေစြ၍ ေနေလသည္။

အဂၤလိပ္ဗိသုကာ ဆရာမ်ား၏ လက္ရာအုတ္ရုိးနီနီမ်ားျဖင့္ ထုထည္ႀကီးမားလွသည့္ အတြင္း၀န္ရုံးအေဆာက္အဦးႀကီးသည္ မုိးေရမ်ားေအာက္၌ ခန္႔ထည္၍ ေနသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ယခင္ေန႔မ်ားမွာကဲ့သုိ႔ (BDA) စစ္ယူနီေဖာင္းႏွင့္မဟုတ္ထူးထူးျခားျခား ပန္းႏုေရာင္ေခါင္းေပါင္း၊ သနပ္ခါးေရာင္ပုိးေပ်ာ့ရင္ဖုံးအက်ၤီႏွင့္ ေရႊဖလားေရာင္ဘန္ေကာက္လုံခ်ည္ ၀တ္ဆင္ထား၏။
အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ေနရာသည္ အတြင္း၀န္မ်ားရုံးအလယ္ထပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရုံးခန္းတြင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အခန္းမွာ အလြန္က်ယ္၍ မ်က္ႏွာစာတြင္ လူ၀င္တံခါးႀကီးသုံးေပါက္အျဖစ္က၎၊ လက်္ာဘက္ေဘးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိ အတြင္း၀န္ ဗုိလ္ထြန္းလွ၏တံခါးသုိ႔ ကူးေသာ တံခါးအျဖစ္၎၊ လက္၀ဲေဘးဘက္တြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ အတြင္း၀န္ ဦးေရႊေဘာ္၏တံခါးသုိ႔ကူးေသာ တံခါးႀကီးသည္လည္းေကာင္း ရွိၿပီးလွ်င္ အခန္း၏ေက်ာဘက္တြင္ ျပဴတင္းေပါက္သုံးခုရွိ၏ အခန္းတြင္းအေရွ႕ေျမာက္ေဒါင့္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အလုပ္စားပြဲရွိ၍ အခန္း၏ ေတာင္ဘက္နံရံတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းစားပြဲသည္ စားပြဲရွည္သုံးခုကုိ ေဒါင့္ခ်ဳိး(ဂ)ငယ္ပုံ သုံးဖက္ပိတ္ ဟဖြင့္ဆက္၍ ထား၏။ ထိပ္စားပြဲသည္ ၁၀ေပခန္႔က်ယ္၍ ၃ေပခန္႔ ရွည္၍ ၃ ေပခန္႔ က်ယ္၏ ထုိထိပ္စားပြဲ၏ အစြန္းတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ယွဥ္၍ ေဒါင္လုိက္ဆက္ထားေသာ စားပြဲမ်ားမွာ ၁၈ ေပခန္႔ ရွည္၍ ၃ေပခန္႔က်ယ္၏။ ထိပ္စားပြဲ၏ အလယ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထုိင္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏လက္၀ဲဘက္တြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔အတြင္း၀န္ ဦးေရႊေဘာ္ထုိင္၏ လက်ၤာဘက္နံေဘးရွိစားပြဲတြင္ သခင္ျမ၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ ဦးရာဇာတ္၊ ဦးဘ၀င္း၊ မန္းဘခုိင္တုိ႔ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ယွဥ္၍ ထုိင္ၾက၏။ ထိပ္စားပြဲ၏ လက္၀ဲဘက္နံေဘးတြင္၏ စားပြဲရွည္တြင္ ဦးဘဂ်မ္း၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀၊ ေပ်ာ္ ဘြယ္ဦးျမ၊ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးတုိ႔ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ယွဥ္၍ ထုိင္ၾက၏။ ၀န္ႀကီး ေစာစံဖုိးသင္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား၀န္ႀကီး ၀မ္ကုိေဟာ ၀န္ႀကီး(၂)ေယာက္သည္ ခရီးလြန္၍ အစည္းအေ၀းသုိ႔မတက္ေရာက္ႏုိင္ၾကပါ။ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္လည္း ဥေရာပသုိ႔ေရာက္ေန၍ အစည္းအေ၀းသုိ႔တြင္မရွိ။
၁၀း၃၇ နာရီ…..
အတြင္း၀န္ဦးအုန္းေမာင္သည္ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိယ္စား၊ ၎၏ ဌာနအေျခအေနမ်ားအား သခင္ျမ၏ေဘးမွ မတ္တက္ရပ္၍ အစီရင္ခံေနသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ အေရွ႕မ်က္ေစာင္းထုိးတြင္ထုိင္၍ေန၏။ အစည္းအေ၀းအတြင္းသုိ႔ ၿဗိတိသွ်အမွတ္(၁၂) တပ္မေတာ္ယူနီေဖာင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္လူ ေလးေယာက္၀င္၍လာသည္ အတြင္း၀န္ဦးအုန္းေမာင္က မသိ သူ၏ေနာက္ေက်ာဘက္မွျဖစ္၍ မေတြ႔ရ။ အစည္းအေ၀းအတြင္းသုိ႔ ဆက္လက္၍ အစီရင္ခံတင္ျပ၍ေနသည္။ ၀င္လာသူေလးေယာက္သည္ (ဂ)ပုံ စားပြဲ၏ အ၀သုိ႔သြား၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ တည့္တည့္အေနအထား… ေသနတ္ မ်ားႏွင့္ ထုိး၍ခ်ိန္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထုိင္ရာမွ ထ၍ တား၏။ အသံမ်ားက လုံးေထြး၍သြားေတာ့သည္။ ေမာင္စုိးက `ပစ္´ `ပစ္´ ဟုအမိန္႔ေပး၏။ ေတာ္မီဂန္းျဖင့္ရန္ႀကီးေအာင္သည္ပစ္၏။ `ယမ္း´ ေပါက္ကြဲသံမ်ားက ဆူညံ၍ေနသည္။ စိန္ႀကီး၏ေသနတ္ေျပာင္း၀ေရွ႕မွ မီးပြင့္မ်ားက ခုန္ေပါက္၍ ထြက္ေနသည္။ သက္ႏွင္း၏ ဘယ္ဖက္လက္ျဖင့္ေပြ႔ကုိင္ထားေသာ စတင္းဂန္းေသနတ္ငယ္သည္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ရမ္းခါ၍ေနသည္။ သူ၏ညာဘက္လက္ညိဳးမွမူ `ေတြကာ´ကြင္းအတြင္းရွိေမာင္းခလုပ္ငယ္အားေကြး၍ ထားသည္။ မရပ္ေတာ့…။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မတ္မတ္ရပ္ေနရာမွ အေနာက္သုိ႔ လန္က်၍သြားသည္။ သူထုိင္သည့္ ကုလားထုိင္ေနာက္မွီမွ ကေဒါင္းရုပ္သည္ က်ည္သင့္၍ပဲ့ထြက္သြားသည္။ တစ္ခ်က္….. ႏွစ္ခ်က္… မေရတြက္ႏုိင္ေတာ့….။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုလားထုိင္ႏွင့္အတူ ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔လဲက်၍ သြားသည္။ ေသြးမ်ားကား တာက်ဳိးသည့္အလား….။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ခႏၡာကုိယ္မွ သြန္းက်၍ေနသည္။ ရန္ႀကီးေအာင္သည္ ၀ပ္ေနသည့္ သူမ်ားအား မုဆုိးဒူးေထာက္ထုိင္ၿပီးပစ္ျပန္၏။ေတာ္မီဂန္းေသနတ္သံမ်ားက ဆူညံ၍ေနေတာ့သည္။ ယမ္းေငြ႔မ်ားက မႊန္ထူ၍ေနခဲ့ၿပီ။ေသြးန႔ံႏွင့္ ယမ္းနံ႔ခြဲျခား၍မရေတာ့…။ ဦးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ရဲေဘာ္ကုိေထြးသည္ေသနတ္သံမ်ားၾကားရာဆီသုိ႔ေျပး၍လာသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနသည့္အခန္း၏အျပင္ဘက္တြင္ၿဗိတိသွ်အမွတ္(၁၂)တံဆိပ္တပ္ထားသည့္ စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ ေသနတ္ကုိင္ေလးေယာက္ႏွင့္ေတြ႔၏။ အံ့အားသင့္ေနေသာ ရဲေဘာ္ကုိေထြးအား ရန္ႀကီးေအာင္မွေတာ္မီဂန္းႏွင့္ ပစ္၏။ အတြင္း၀န္ရုံးကား ယမ္းႏွင့္ေသြးလႊမ္း၍သြားေတာ့သည္….။
မုိးကေတာ့ မစဲေတာ့….။ တဖြဲဖြဲႏွင့္ေစြ၍ေကာင္းဆဲပင္…..

အာဇာနည္ေတြေသသြားၾကၿပီ္...
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေသသြားသည္လုိ႔ေျပာၾကတယ္….
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ စကားေတြ… ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၀ါဒေတြ တည္ထြန္းေနသမွ် ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တကယ္မေသႏုိင္ေသးပါ…. ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိခ်စ္သူေတြ ရုိေသသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္….
ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ… ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၀ါဒေတြ၊ လမ္းစဥ္ေတြကုိ ဆက္လက္အသက္သြင္းၾကပါစုိ႔….

`အာဏာရွင္၀ါဒ၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းမုန္းတီးေရး၀ါဒ၊ စစ္တပ္ကသာ လႊမ္းမုိးရမည္ဆုိတဲ့ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္၀ါဒ၊ မင္းစိတ္ေပါက္ေနတဲ့ အရာရွိေတြ ခ်ယ္လွယ္တဲ့ စနစ္ဆုိးမ်ဳိးရွိေနလွ်င္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ဆႏၵႏွင့္ လုပ္ကုိင္ရတဲ့ ဒီမုိကေရစီ၀ါဒေခတ္မစားႏုိင္တဲ့ ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဆင္တူရုိးမွား ေပၚထြက္လာႏုိင္တယ္။ ဒီ၀ါဒမ်ဳိးေပၚလာရင္ ျပည္သူလူထုဟာ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတာမရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ဒီမုိကေရစီ၀ါဒကုိ ေခတ္စားလာေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီ၀ါဒမ်ဳိးရေအာင္ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာႏုိင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမယ္။´

ျပည့္စုံ

2 comments:

Mintasay said...

Long live your dreams, bro.

mathetzin said...

ျပည္တြင္းမွာဘေလာ့ဂ္အေတာ္ၾကည့္တယ္ အေရးပါတဲ့ေန့ေတြ
ကိုအျမဲတမ္းပိုစ့္တင္ေပးႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္။

ခင္မင္လ်က္
မသက္ဇင္

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub