August 29, 2009

စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း အပုိင္း(၂)

Pyae Sone | 10:32 PM |
လူမႈဆက္ဆံေရးေလာကတြင္ ကၽြမ္းက်င္အဆင္ေျပသူတစ္ဦးျဖစ္လုိက သူတစ္ပါး၏သေဘာကုိ သိရွိနားလည္တတ္ရန္လုိသကဲ့သုိ႔ မိမိ၏ စိတ္ဓါတ္၊ မိမိ၏အမူအက်င့္မ်ားကုိလည္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျပဳျပင္တတ္ဖုိ႔လုိေပသည္။
သင္သည္ အျခားသူမ်ား၏ အထင္အျမင္ကုိ ဂရုစုိက္လြန္းေနသည္လား၊ သင့္အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ႏုိင္ စိတ္တုိင္းမက်ႏုိင္ ျပင္၍ဆင္၍မၿပီးႏုိင္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ သင့္မွာစိတ္က်အားငယ္မႈတစ္ခုခုငုပ္လွ်ဳိးတည္ရွိေန၍လား၊ သူတစ္ပါးေ၀ဖန္ ေျပာဆုိမႈကုိ သင္ေၾကာက္ေနသည္ဆုိပါစုိ႔။ ေၾကာက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းသည္ ဘာလဲ။
ကုိယ့္ကုိကုိယ္စူးစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သည့္အခါ အကယ္၍ ကုိယ့္မွာ အျပစ္အနာအဆာေတြခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြ အမွန္တကယ္ရွိေနက ယင္းတုိ႔ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ားျပဳႏိုင္သကဲ့သုိ႔ မိမိ၌ တကယ္တမ္းမခ်ဳိ႕ယြင္းဘဲ စိတ္က်အားငယ္ျခင္းသာရွိေနသည္ဆုိက မိမိစိတ္ကုိပင္ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ကာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရပ္တည္ က်င္လည္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
လူသည္ သူတစ္ပါးႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြေနရန္ လုိသကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္အေရး ကိုယ့္ကိစၥကုိလည္း ဂရုစုိက္ရန္လုိေပေသးသည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ သေဘာေကာင္းသလုိ မိမိကုိယ္တုိင္အေပၚလည္း သေဘာေကာင္းတတ္ဖုိ႔လုိသည္။ သုိ႔မွသာ ေရရွည္စိတ္ခ်မ္းသာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕လူမ်ားမွာ လူတကာ၏ ကိစၥ၊ လူတကာ၏ ျပႆနာတြင္၀င္ပါတတ္၊ ၀င္ကူတတ္၏ သေဘာေကာင္းသူ၊ ခ်ဥ္းကပ္ရလြယ္သူအျဖစ္ လူသိမ်ားလာသည့္အခါ တျဖည္းျဖည္း လူတကာ အားမနာ ပါးမနာ သူ၏အခ်ိန္ေရာ လုပ္အားကုိပါ အလြယ္တကူ ရယူသုံးစြဲလာၾကေတာ့၏ သေဘာေကာင္းေသာ လူခမ်ာ သူတစ္ပါး ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားကုိ ထမ္းရင္းအခ်ိန္ကုန္ လူပန္းကာ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ဆုံး၌ အရာမ၀င္သူ၊ အရည္အခ်င္းမရွိသူ၊ သူတစ္ပါးအလုပ္တြင္ အေဖာ္လုိက္ရုံသက္သက္ေလာက္သာ တတ္ႏုိင္သူအဆင့္သုိ႔ ေလွ်ာက်သြားတတ္ေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိအေပၚ ဖိစီးလာမည့္ အကူအညီမ်ဳိး ေတာင္းခံလာလွ်င္ မိတ္ေဆြကုိ ျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးကိုျဖစ္ေစ၊ သေဘာေကာင္းလြန္မေနဘဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျငင္းဆုိတတ္ရန္ လုိေပသည္။ ထုိသုိ႔ ျငင္းသျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ အားနာစရာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း သည္နည္းျဖင့္သာ ေရရွည္စိတ္ညစ္ရမည့္ေဘးမွ ကင္းေ၀းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
လူ၌ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးေအာင္ ကာကြယ္သည့္ ကုိယ္ခံစြမ္းအားတစ္ရပ္က မိမိကိုယ္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ျဖစ္သည္။
ယုံၾကည္စိတ္ျပည့္၀သည့္အခါ မိမိဦးတည္ရည္မွန္းသည့္အရာကုိ ရေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစြမ္းသတိၱမ်ားရွိလာသကဲ့သုိ႔ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိလည္း ႀကံ့ႀကံ့ခံေက်ာ္လႊားႏုိင္လာသည္။
လူသည္မိမိကိုယ္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ သူ႔ေခါင္းထဲတြင္ရွင္းလင္း ျပတ္သားေနရန္လုိ၏ ေခါင္းထဲရွင္းေနရန္အတြက္ စဥ္းစားစရာရွိသမွ် ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ စဥ္းစားေ၀ဖန္ထားရန္လုိ၏။
စဥ္းစားေသာအလုပ္ကုိ သူတစ္ပါးႏွင့္လုပ္၍မရ၊ ကုိယ့္တစ္ကုိယ္တည္းပဲလုပ္ရမည္ျဖစ္၏။ မိမိႏွင့္အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခုံေ၀ဖန္ကာ ငါ့ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဘာ၊ ငါ့လက္ရွိ အရည္အခ်င္းအစြမ္း သတိၱက ဘာ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေရရွည္လုပ္ရမည္က ဘာ၊ လက္တေလာ လုပ္သင့္သည္က ဘာ စသည္ျဖင့္ ေခါင္းထဲတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသြားၿပီဆုိလွ်င္ ရဲ၀ံ့ယုံၾကည္စိတ္ေတြ ျပည့္၀လာမည္။ စိတ္အားသတိၱေတြ ႀကီးမားလာမည္ ျဖစ္သည္။
သည့္အတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေခါင္းရွင္းခ်ိန္ကေလး ေပးထားရန္လုိ၏။ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တုိက္မွာ၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မွာ၊ ပန္းၿခံထဲမွာ၊ ေနအိမ္က တိတ္ဆိတ္ေသာအခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ ၿငိမ္သက္စြာထုိင္ရင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ကုိယ္တည္းလြတ္လပ္စြာ စကားေျပာကာ ေခါင္းရွင္းႏုိင္ေပသည္။
ေန႔စဥ္ေခါင္းရွင္းခ်ိန္အနည္းငယ္စီေပးထားမည္ဆုိက ဦးတည္ခ်က္ျပတ္သားကာ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ယုံၾကည္စိတ္မ်ား အစဥ္ျပည့္၀ေနမည္ျဖစ္သည္။

ဤေဆာင္းပါးမွ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား တစုံတခု ရလုိက္မယ္ဆုိရင္ျဖင့္ေက်နပ္ပါတယ္....။

ကုိးကား။ ။ (Ari Kiev ၏ A Strategy for Daily Living )

ျပည့္စုံ

16 comments:

Angel Shaper said...

ေ၀းးးးးးးးးးးးးး
တစ္လားဗ်ိဳးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ခ်င္းေတာင္းေလး တစ္ရတာလားဗ်။
ခ်ိတ္ေကာင္းပါ၀ူးေတာ္။။
အိပ္ယာႏိုးခ်င္းခ်င္း ေျပးလာ တာ ဟိဟိ။

Angel Shaper said...

၂ ေတာ့ မယူေတာ့ပါဘူးေနာ္။
ေတာ္ႀကာ ေသာင္းက်န္းတယ္ေျပာေန ႀကဦးမယ္။
ဖတ္လိုက္ပါဦးမယ္ေနာ္။
ဟိဟိ

ေဆာင္းယြန္းလ said...

အခ်ဳိ႕လူမ်ားမွာ လူတကာ၏ ကိစၥ၊ လူတကာ၏ ျပႆနာတြင္၀င္ပါတတ္၊ ၀င္ကူတတ္၏ သေဘာေကာင္းသူ၊ ခ်ဥ္းကပ္ရလြယ္သူအျဖစ္ လူသိမ်ားလာသည့္အခါ တျဖည္းျဖည္း လူတကာ အားမနာ ပါးမနာ သူ၏အခ်ိန္ေရာ လုပ္အားကုိပါ အလြယ္တကူ ရယူသုံးစြဲလာၾကေတာ့၏ သေဘာေကာင္းေသာ လူခမ်ာ သူတစ္ပါး ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားကုိ ထမ္းရင္းအခ်ိန္ကုန္ လူပန္းကာ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ဆုံး၌ အရာမ၀င္သူ၊ အရည္အခ်င္းမရွိသူ၊ သူတစ္ပါးအလုပ္တြင္ အေဖာ္လုိက္ရုံသက္သက္ေလာက္သာ တတ္ႏုိင္သူအဆင့္သုိ႔ ေလွ်ာက်သြားတတ္ေပသည္။

အင္း..လက္ငုတ္လက္ရင္းအလုပ္ကေလးေတာင္ႏႈတ္ထြက္ရမလိုၿဖစ္ေနၿပီ ညီေလးေရ..
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

Angel Shaper said...

လူႀကမ္းႀကီးေရ... ေခါင္းေလးေတြ ရွင္းခ်ိန္ေပးရမွာ ဟုတ္တယ္ဗ်ာ။။။။ ေပးလိုက္တဲ့ မက္ေဆ့ေကာင္းေတြအတြက္ ေက်းဇူး ႀကီးႀကီး တင္တယ္ေနာ္။ လူႀကမ္းႀကီးလဲ အဆင္ေျပ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစဗ်ာ။။။ တဒိရေနပါဒယ္ဂ်။။။။

လသာည said...

ေကာင္းလိုက္တဲ့ပို႔စ္ေလး။ မွတ္သားစရာေတြ အမ်ားၾကီးရသြားျပီ။ ေက်းဇူး..။

ahphyulay said...

ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ..ဖိစီးမႈေတြ ေၿဖရွင္းပံုေလး
ကြ်န္ေတာ္ထပ္ေၿပာခ်င္တာက အသက္ရႈတာေလး
ကိုသိသိေပးေနေအာင္ အခ်ိန္ေလးတစ္ခုယူၿပီး
ေန ့စဥ္ ေလ ့က်င္ ့ေပးဘို ့ပါ။ငါးမိနစ္ကေနဆယ္မိနစ္
အတြင္းစ စၿခင္းလုပ္ၾကည္ ့ေပးဘို ့ပါ။စသတ္ကေလး
ညိမ္သြားလို ့ေရာက္ရက္ခတ္သြားတဲ ့စိတ္ေတြအာရံု
ေတြကိုၿပန္ၿမင္၊ၿပန္သံုးသပ္လာႏိူင္ပါတယ္။ဆံုးၿဖတ္
ခ်က္ေတြလဲမွန္ကန္ေအာင္ခ်ႏိူင္လာပါတယ္လို ့။

--- said...

ဘာသာျပန္ေပးတာ ေက်းဇူး။..

z said...

အမ်ားအၾကိဳး ရြက္သယ္ပိုးက
ခႏိုးခနဲ႔ ဆိုကဲ့ရဲ႔လည္း
မရဲြ႔မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို
သတိႏွင့္ယွဥ္ ေရွ႔ရႈႏွင္ေလာ့....
သူငယ္ခ်င္းရဲ႔ ေဆာင္းပါးကိုဖတ္မိျပီးအဲဒီစာပိုဒ္ကေလး
ကို ျပန္အမွတ္ရတယ္။
အရာရာေသာအခက္အခဲေတြ၊အၾကပ္အတည္းေတြ
ကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈခိုင္မာျပည့္ဝေနဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို
ခၽႊင္းခ်က္မရွိ ေထာက္ခံပါတယ္။
ေသျခင္းနဲ႔ရွင္ျခင္းၾကား ဒီမိုကေရစီေတာ့ ရမွျဖစ္
မယ္။

လင္းၾကယ္ျဖဴ said...

ဟုတ္တယ္ Stress က လူကို တိတ္တခိုး ေခ်မႈန္းတတ္တယ္...
ေက်းဇူးဗ်ိဳး...

maylay said...

ေက်းဇူး ေနာ္ ငါ ေျပာမတတ္ေတာ့လို႔ နင့္ပိုစ့္ေလးေကာင္းလိုက္တာ ငါ့ကို နည္းေတြ ေပးသြားတယ္။ ငါ မွတ္စရာေတြ ရသြားတယ္။ ေက်းဇူးပါသယ္ရင္း

ေမသစၥာေမာင္ said...

သိထား မွတ္သားသင့္တာေလးေတြပါပဲေနာ္
အခုလိုဘာသာျပန္ မွ်ေ၀ေပးတာေက်းဇူးပါ။

အစစအရာရာအဆင္ေျပပါေစ ကိုျပည့္စံုေရ :)

အနမ္း said...

လူမႈဆက္ဆံေရးေလာကတြင္ ကၽြမ္းက်င္အဆင္ေျပ သူတစ္ဦးျဖစ္လုိက သူတစ္ပါး၏သေဘာကုိ သိရွိ နားလည္တတ္ရန္လုိသကဲ့သုိ႔ မိမိ၏ စိတ္ဓါတ္၊ မိမိ၏ အမူအက်င့္မ်ားကုိလည္း ေဖန္သုံးသပ္ျပဳျပင္တတ္ဖုိ႔ လုိ ေပသည္။

ဟုတ္တယ္။ ေထာက္ခံပါတယ္။ ပိုစ့္ေကာင္းေလးတစ္ခု အတြက္ ဖတ္ရသူအဖို ့ေက်းဇူးပါေနာ္။ အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

flowerpoem said...

ကိုျပည့္စံုေျပာသလိုပဲ သူမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ရတာေတာ့မ်ားတယ္ :P

ninest123 said...

true religion jeans, nike blazer, burberry, lululemon, nike free run uk, timberland, michael kors outlet, mulberry, north face, ugg boots, vanessa bruno, true religion outlet, michael kors, michael kors outlet, hermes, michael kors, michael kors outlet, coach purses, ray ban pas cher, abercrombie and fitch, ralph lauren uk, coach outlet, michael kors, hogan, nike air max, hollister pas cher, sac guess, nike roshe, michael kors, michael kors outlet, tn pas cher, michael kors outlet, coach outlet, hollister, replica handbags, converse pas cher, north face, burberry outlet online, vans pas cher, lacoste pas cher, ugg boots, ray ban uk, oakley pas cher, true religion jeans, nike air max, nike air max, new balance pas cher, air force, true religion jeans, kate spade handbags

ninest123 said...

longchamp, birkin bag, iphone cases, nike huarache, babyliss, instyler, vans, mac cosmetics, gucci, jimmy choo shoes, ray ban, p90x workout, converse, hollister, north face outlet, north face outlet, nike trainers, chi flat iron, herve leger, ghd, insanity workout, baseball bats, converse outlet, hollister, oakley, reebok shoes, abercrombie and fitch, nike air max, timberland boots, soccer jerseys, asics running shoes, nfl jerseys, bottega veneta, lululemon, ferragamo shoes, soccer shoes, nike roshe, nike air max, beats by dre, new balance, mont blanc, celine handbags, hollister, mcm handbags, louboutin, vans shoes, wedding dresses, ralph lauren, lancel, valentino shoes

ninest123 said...

moncler, links of london, swarovski, doudoune canada goose, canada goose uk, ugg pas cher, pandora charms, louis vuitton, bottes ugg, moncler, swarovski crystal, karen millen, moncler, supra shoes, replica watches, pandora charms, sac louis vuitton pas cher, montre pas cher, moncler, canada goose, ugg,uggs,uggs canada, louis vuitton, canada goose outlet, thomas sabo, louis vuitton, moncler, pandora jewelry, louis vuitton, marc jacobs, ugg,ugg australia,ugg italia, canada goose, pandora jewelry, ugg boots uk, juicy couture outlet, moncler, canada goose outlet, wedding dresses, moncler outlet, moncler, hollister, juicy couture outlet, canada goose, canada goose, coach outlet, toms shoes

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub